Ny artikkel fra Inger Eide Robertson

Overgangen fra et liv i rus til en rusfri livsstil er utfordrende. En skal finne sin rolle i omgivelser som har andre regler for oppførsel og aktiviteter enn det en kjenner og mestrer. Ut fra et sosiologisk perspektiv ser Robertson på hvordan mennesker med en avhengighetsproblematikk erfarer behandling og overgangen til et hverdagsliv, og hvordan behandlingsapparatet kan styrke prosessen ved å bidra til å etablere nettverk, aktiviteter og trygghet i en ny identitet. Inger Eide Robertson er sosiolog/forsker ved KORFOR/rådgiver ved Rogaland a-senter/KoRus Stavanger

S Dybvig
Publisert 04.10.2018
Sist oppdatert 28.12.2023