Hva er "tunge rusmisbrukere"?

Psykologspesialist Jens Hetland er ph.d.-kandidat ved Universitetet i Bergen (UiB) og KORFOR. I et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad problematiserer han avhengighetsbegrepet og ber om konkrete løsninger.

S Dybvig
Publisert 04.05.2021
Sist oppdatert 04.05.2023

«Velgere fortjener å få klarhet i hvordan politikere konkret ønsker å differensiere «tunge rusmisbrukere» fra øvrige personer med rusmiddelavhengighet.» 

«Inntil de politiske motstanderne av rusreformen konkretiserer teoretiske, praktiske og etiske løsninger for skille mennesker med avhengighet, blir ønsket om å hjelpe de «tunge rusmisbrukerne» adjektivlek og tomme ord som kun bærer preg av å være et skinn-moralsk standpunkt.»

 Kjør debatt: Lettere alvorlig rusmisbruk? (aftenbladet.no)