Gratis halvdagsseminar

Flytting av en åpen rus-scene

29. oktober fra 12.00 til 14.30 på Hotel Residence, Julie Eges Gate 5, 4306 Sandnes.

S Dybvig
Publisert 13.10.2021
Sist oppdatert 07.09.2023

Fasade Hotel Residence, Sandndes

Da rutebilstasjonen i Sandnes skulle fornyes måtte den åpne rus-scenen, som hadde holdt til på rutebilstasjonen i en årrekke, flyttes. Flere andre byer har forsøkt å flytte eller stenge slike rus-scener med varierende resultat.
Fredag 29. oktober vil Universitetet i Stavanger  presentere  en studie som har undersøkt perspektivene til tre forskjellige aktører som på forskjellig vis er involvert i rus-scenen:

1. Holdninger til offentlige myndigheter, som politikere, byplanleggere og politi.

2. Hva rusbrukerne mener om inkludering i flytteprosessen, plassering og utforming av en rus-scene.

3. Hjelpeapparatets erfaringer med den åpne rus-scenen og hvordan rus-scenen influerer på deres arbeid.

Etter presentasjon av funn, ønsker vi å ha en panelsamtale om utfordringer og evt. fordeler med nye Benkens plassering. Panelsamtalen vil bli ledet av professor Sverre Martin Nesvåg, og vi vil ha deltagere som på en god måte representerer myndighetsperspektivet, hjelperperspektivet og brukerperspektivet.
Seminaret er gratis, men vi må ha skriftlig påmelding.
Det blir servert enkel bevertning og kaffe ved registering kl. 12.00.
Velkommen til et spennende seminar.

Påmelding sendes med navn og arbeidssted/studiested sendes til Stig Erlend Bjønness:  stig.e.bjonness@uis.no


Frist for påmelding 22.oktober