Alkoholkonferansen 2024

Vel gjennomført av KORUS SØR og godt dekket av Fedrelandsvennen! Alkoholkonferansen samlet et interessert publikum og bød på et aktuelt og bredt anlagt program. Stavanger universitetssjukehus var godt representert blant foreleserne.

Publisert 08.03.2024
Sist oppdatert 11.03.2024

Fedrelandsvennen har gitt oss tillatelse til å dele artiklene fra konferansen:

Eldre drikker mer enn før

Alkohol skaper utfordringer for barn og unge

Flere med risikofylt alkoholbruk

Alkoholens skyggesider