Kristin Marie Aas Nordin

Fag- og administrativ koordinator kristin.marie.aas.nordin@sus.no  Tlf: 51 51 55 63 Mob: +47 476 04 541

Bilde av en kvinne

Fag- og administrativ koordinator

Sist oppdatert 07.09.2023