Samarbeid

  • Regionalt nettverk

    SESAM ønsker samarbeid om kompetanseutvikling, forskning og formidling innen feltet eldremedisin og samhandling i helseregionen.

  • Forum

    Pasientsentrert forskning med fokus på eldremedisin, herunder demens og miljøbehandling.

  • Faglunsj

    De fleste mandager fra 11.30 til 12.00 er det faglunsj i SESAM sitt møterom E-117 og i virtuelt møterom på helsenettet, med inviterte foredragsholdere fra forskning, klinikk og kommunehelsetjenesten innen eldremedisin.

Sist oppdatert 04.07.2016