Kurs på SESAM

SESAM fortsetter å satse på kompetanseoppbygging i tråd med Demensplan 2025.

En gruppe mennesker som sitter ved et bord med bærbare datamaskiner
Bilde hentet fra: Nasjonalt senter for aldring og helse (Aldring og helse)

 Vi  tilbyr ulike kurs til alle de 15 kommunene i Sør- Rogaland. ​

Som leverandør hos Nasjonalt senter for aldring og helse (Aldring og Helse)​ aldringoghelse.no har vi hovedfokus på følgende permer:

  • ​Demensomsorgens ABC, perm 1 og perm 2. 
  • Eldreomsorgens ABC 
    • ​Aldring og Omsorg
    • Psykiske sykdommer i eldre år
    • Geriatri perm
  • ​Musikkbasert miljøbehandling.

​For mer informasjon: ABC-modellen - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

Ønsker du å få tilsendt kursplanen, send en mail til Kristin.marie.aas.nordin@sus.no

Du kan også gå inn på www.abcregistrering.no så finner du kursene som er aktuelle for den permen du holder på med.

​Marte Meo metoden i demensomsorgen - veilederutdanning.

Marte Meo er en kommunikasjonsbasert og løsningsorientert veiledningsmetode som bruker video for å belyse og illustrere temaer til bruk i veiledning.

Demensomsorgens VIPS (kurset kan holdes på arbeidsplassen).

Demensomsorgens VIPS er en modell for å implementere og opprettholde personsentrert omsorg i sykehjemsavdelinger og hjemmetjenester.

V- alle mennesker har samme verdi

I- omsorgsen er indivduelt tilrettelagt

P- å ta perspektivet til personen med demens

S- et støttende sosialt miljø

Sentralt i Demensomsorgens VIPS er Fagmøtet. Fagmøtet er et fast møte med fast struktur der hensikten er å sikre at omsorgen som ytes er personsentrert. ​

Interessert i våre interne kurs?

Ta kontakt med Fag - og administrativ koordinator
Kristin M. Aas Nordin
epost: kristin.marie.aas.nordin@sus.no
Tlf: 51 51 55 63
Mobil: 476 04 541


Kurs 2019

Sist oppdatert 29.06.2022