Et spisebord med blå stoler

Mestring og muligheter for personer med demens

Brukerskole for hjemmeboende personer med demens i tidlig fase. Demensskolen ble først prøvd ut i Stavanger i 2006 og har siden 2014 vært et aktivt forskningsprosjekt ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling – SESAM, med Ingelin Testad som prosjektleder. Med prestisjefull millionstøtte fra EU  ble Demensskolen i 2019 videreført i en ny studie med navn ‘Self-management and HeAlth Promotion in early-stage dementia with e-learning for carers - A randomised controlled trial – SHAPE’. 

SHAPE bygger på de gode erfaringene fra Demensskolen som ble utviklet av SESAM ved Stavanger universitetssjukehus. Mange norske kommuner har brukt opplegget til Demensskolen, og tilbakemeldingene har vært gode. SHAPE-kurset for personer med demens består av ti ukentlige gruppesamlinger. Pårørende til kursdeltakerne får et nettbasert kurs.

Demensskolen har utgangspunkt i prosjektet «Health Promotion for individuals with early stage dementia» av Linda Buettner og Suzanne Fitzimmons (Florida, USA ), som viste at økt kunnskap, fysisk og mental aktivitet, etablering av sikkerhetstiltak, redusering  av stress, rekreasjon og sosialt fellesskap samt tilpasset oppfølging, er effektive virkemidler for å bedre livskvalitet og trivsel.

«Health promotion» var et kursopplegg som gikk over 12 uker og de som deltok fikk betydelig bedring i forhold til depressive symptomer, økt livskvalitet og utsettelse av innleggelse i sykehjem. Dette lovende konseptet ble oversatt og prøvd ut i Stavanger første gang i 2006. Erfaringene ble presentert på konferansen Gerontological Society of America (GSA) i USA i 2007, sammen med erfaringer fra Israel, Østerrike og USA. Fokus var da hvordan kursopplegget kunne overføres til ulike kulturer og helsesystem, og så danne grunnlag for en multinasjonal studie hvor resultat fra flere land skulle sammenlignes. Det viste seg å være vanskelig å få midler til et slikt prosjekt, men høsten 2014 startet de første gruppene i Stavanger ved SESAM – Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling.

Hensikten er å gi personer med demens i tidlig fase et sted å møte andre i samme situasjon, få kunnskap og informasjon om demens, og nyttige råd og tips i en endret livssituasjon. Å få støtte til å ta egne beslutninger og bruke egne ressurser lengst mulig, samt finne nye ressurser og måter å håndtere dagen på, slik at denne blir best mulig, er grunnleggende i dette arbeidet.

Kort om Demensskolen
• Deltakerne må være over 65 år, bo hjemme og ha påvist demens i tidlig fase.
• Demensskolen varer i 12 uker
• 1 gang i uken
• 2 timer hver gang
• 4-7 personer i hver gruppe
• Gruppene ledes av 2 pensjonerte sykepleiere

Les mer om studien her

SESAM har i en årrekke hatt et utstrakt samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen i Rogaland og Nasjonalforeningen Stavanger demensforening. Målet er sammen å spre kunnskap om demenssykdom og om tilbud til personer med demens og deres pårørende, og også å utvikle gode løsninger for brukerne. Dette viktige samarbeidet fortsatte inn i forskningsprosjektet Mestring og muligheter for personer med demens - Demensskolen. Nasjonalforeningen for folkehelsen har bidratt i arbeidet med rekruttering av deltakere, lagt inn informasjon om Demensskolen i sine informasjonsbrosjyrer, og deltatt aktivt i utarbeidelsen og optimaliseringen av både kurskompendiet og kursopplegget.

Læring og mestring ved demens

Dette er en doktorgradsstudie som er en del av forskningsprosjektet Mestring og muligheter for personer med demens – Demensskolen.

Hovedfokus for doktorgradsstudien er personer med demens sin opplevelse og erfaring med å delta på Demensskolen, hvordan de opplever å møte andre i samme situasjon og hvordan Demensskolen legger til rette for læring og mestring av sykdommen. Videre vil studien undersøke om Demensskolen bidrar til nedgang i nevropsykiatriske symptomer hos personer med demens i tidlig fase, og om Demensskolen bidrar til en nedgang i pårørendebelastning.
 
Prosjektperiode: 2018-2021
PhD-stipendiat: Martine Kajander (UiB)
Hovedveilder: Ingelin Testad (SESAM/University of Exeter)
Biveiledere: Halvor Næss (UiB) og Clive Ballard (University of Exeter)

Ved spørsmål, ta kontakt med Martine Kajander: martine.marie.kajander@sus.no

Tekst

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Med prestisjefull millionstøtte fra EU tas Demensskolen nå ut i verden og videreføres i 2019 i en ny studie med navn ‘Self-management and HeAlth Promotion in early-stage dementia with e-learning for carers - A randomised controlled trial – SHAPE’.

I et internasjonalt samarbeid utvider SESAM nå konseptet og inkluderer helsefremmende tiltak og mestring kombinert med e-læring for familien. Sammen med forskere fra University of Exeter og London School of Economics & Political Science I England, University of New South Wales i Australia og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, får forskere ved SUS nå muligheten til å ta arbeidet med Demensskolen flere steg videre. Studien skal deretter gjentas i Slovenia og Østerrike for å sikre at det kan overføres til og tas i bruk i flere land.

Prosjektperiode: 2019-2022
Prosjektleder: Ingelin Testad (SESAM)

Samarbeidspartnere:
• Geir Selbæk, Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse
• Linda Clare, University of Exeter, UK
• Martin Knapp, London School of Economics & Political Science, UK
• Kaarin Anstey, University of New South Wales, Australia

Prosjektet er finansiert av EUs fellesprogram for nevrodegenerativ sykdoms forskning (JPND).


Kontakt

For mer informasjon kontakt SESAM på telefon 907 99 285 eller epost sesamforskning@sus.no


Demensskole bidrar til nedgang i depresjon

Personer med demens som deltar på demensskole opplever færre symptomer på depresjon og økt livskvalitet, viser ny studie.
Les mer her
Bilde av to kvinner

SHAPE-studien

SHAPE bygger på de gode erfaringene fra Demensskolen som ble utviklet av SESAM ved Stavanger universitetssjukehus. Mange norske kommuner har brukt opplegget til Demensskolen, og tilbakemeldingene har vært gode. SHAPE-kurset for personer med demens består av ti ukentlige gruppesamlinger. Pårørende til kursdeltakerne får et nettbasert kurs
les mer om studien her
Bilde av flere mennesker som sitter på en benk

EU-millioner til internasjonal omsorgsforskning

Internasjonal helsefaglig forskning ledet av Stavanger universitetssjukehus skal bidra til at personer med demens kan leve godt så lenge som mulig. Med prestisjefull millionstøtte fra EU tas Demensskolen nå ut i verden.
Bilde av mange mennesker

Ny undersøkelse: Åpenhet om demens viktig for å takle sykdommen

Lars Nødland (84) har valgt å være åpen om sin demenssykdom. Det øker sjansene for at han vil klare seg bra i hverdagen, ifølge fersk undersøkelse
Les saken her
Bilde av personer

Åpenheten er avgjørende for å klare seg bedre med diagnosen demens

Nrk Distriktsnyheter Rogaland 2. januar 2019
Se saken her
Bilde av sverd i fjell

Pensjonerte sykepleiere forsker på Demensskolen

Målfrid Meling og Vigdis Vagle er to av 15 pensjonerte sykepleiere som er tilknyttet forskningsprosjektet Demensskolen. Det er regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) som står for rekrutteringen og det spennende forskningsprosjektet.
Les saken her
Bilde av to kvinner

Kommuner i hele landet får opplæring i å drive demensskolen

Etter føringer i Demensplan 2020 og tilskudd fra Helsedirektoratets satsing Tidlig systematisk oppfølging av personer med demens har nå over 20 kommuner fra hele Norge deltatt på Demensskolens kurslederkurs
Les saken her
Skjermbilde av ulike rekrutteringsblad

Personer med demens blir sendt tilbake til skolebenken

Arve og Viggo har demens, men lar seg ikke stoppe av den grunn. De møttes på Demensskolen og nå går de turer sammen flere ganger i uka.
Les saken her
Skjermbilde, to menn
Sist oppdatert 30.11.2020