Altoida app

RADAR-AD-studien

Bli med på utprøving av teknologisk utstyr for innsamling av helsedata: RADAR – AD studien: Bruk av sensorer, mobiltelefon og andre teknologiske metoder for kartlegging av utvikling av Alzheimers sykdom (RADAR-AD) SESAM – Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, søker deltakere som har utfordringer med sin hukommelse eller fått diagnosen Alzheimers sykdom, men fungerer likevel greit i hverdagen.

​​

RADAR-AD logo.png

Alzheimers sykdom er en kronisk hjernesykdom, og den vanligste årsaken til demens. Sykdommen utvikler seg vanligvis langsomt over mange år og det kan være vanskelig å oppdage når den starter. Foreløpig har vi ikke noe godt og nøyaktig mål på hvordan funksjonsevnen utvikles i løpet av Alzheimers sykdom. Økt bruk av bærbare enheter og smarttelefoner har ført til en rivende utvikling i mulighetene til å vurdere helsen hjemmefra. I RADAR-AD-studien tester vi ut ulike sensorer, apper på smarttelefon og annen hjemmebasert teknologi for å samle inn helsedata hos personer med mild kognitiv svikt eller Alzheimers sykdom. Dataene blir sammenlignet med personer uten hukommelsesproblemer. Det er også et mål å sammenligne innsamlede data med opplysninger fra vanlig undersøkelse på sykehus/hukommelsesklinikk.

Studien vil gi forskere økt kunnskap som potensielt kan forbedre diagnostikk og behandling av pasienter med Alzheimers sykdom i fremtiden. Studien er en del av et større EU-prosjekt ledet av Kings`s College, London v/ proff. Dag Årsland.

Hensikten med prosjektet er å finne ut om bruk av smarttelefon, nettbrett og sensorer, som treningsklokka Fitbit og bevegelsessensorer, kan brukes til å oppdage og følge utviklingen ved Alzheimers sykdom. Og finne ut nytteverdien og brukernes opplevelse ved bruk av denne teknologien. 

 • ​Vi søker deltakerne fra 50 års alder med ulik grad av hukommelsesvansker/Alzheimers sykdom

 • Resultat fra tidligere utført spinalvæskeundersøkelse og en type blodprøve (DNA) benyttes til studien.​

 • Utstyr utover egen smarttelefon/nettbrett, vil blir utlevert fra SESAM 

 • Du vil bli fulgt opp av forskningssykepleier i studien

Studien vil gi forskere økt kunnskap som potensielt kan forbedre diagnostikk og behandling av pasienter med Alzheimers sykdom i fremtiden. Dette gjøres ved bruk av sensorer, mobiltelefon og andre teknologiske metoder for innsamling av helsedata.

Dette forskningstudiet er en del av et større prosjekt finansiert av EU gjennom programmet Innovative Medicine Initiative (IMI). Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Det er King's College London v/professor Dag Årsland som leder forskningsprosjektet.

 Du kan lese mer om RADAR-AD her: www.radar-ad.org

Vitenskapelig tittel
Remote Assessement of Disease and Relapse – Alzheimer Disease​

 • ​Du må ha mottatt behandling for mild kognitiv svikt eller Alzheimer sykdom
 • Være 50 år eller er eldre
 • Bo hjemme og ha en studiepartner (ektefelle, voksne barn eller en venn som kjenner deg godt) som kan følge deg opp i studieperioden.
 • Både deltakeren og studiepartner må kunne bruke smarttelefon og/eller nettbrett
 • Snakke flytende norsk 

Du kan ikke ha annen type demens enn nevnt over, eller

 • ​Ha alvorlig psykiatrisk sykdom 
 • Ha alvorlig somatisk sykdom som kan tenkes å påvirke kognitiv fungering (eks. Parkinson's sykdom)​

Hovedstudien består av 2 besøk på SESAM og 3 telefonsamtaler mellom disse besøkene. En delstudie inneholder 2 hjemmebesøk og 1 telefonsamtale.

I løpet av 8 uker vil vi samle data om deg og din hverdag ved å bruke sensorene og app-ene du får tildelt ved studie start. Tidsbruken er 5-10 minutter morgen og kveld, og ett virtuelt spill utføres en gang i uka. Det er valgfritt å bruke kamera. Du skal leve ditt vanlige liv hjemme og kan reise kortvarig bort i perioden.​

Du får oppfølgingssamtaler over telefon med forskningssykepleier annen hver uke, med spørsmål om brukererfaringer og du får hjelp ved tekniske vansker. Det er alltid mulig å kontakte forskningssykepleier underveis ved behov.

Dersom du ønsker å delta, undertegner du en samtykkeerklæring. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte din lokale kontaktperson.


Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Stavanger Universitetssjukehus i samarbeid med en rekke andre universitet i Europa. Dette forskningstudiet er en del av et større prosjekt finansiert av EU gjennom programmet Innovative Medicine Initiative (IMI).

Er du interessert og vil vite mer, eller ønsker du å delta i forskningsprosjektet kan du sende en e-post til: sesamforskning@sus.no, eller ringe vår studietelefon: 975 34 161.Sist oppdatert 21.09.2022