Form, rektangel

Merkevarehåndbok for SESAM

Denne er et operativt verktøy for alle som er med på å bygge og forvalte SESAM som merkevare.

OBS: Funksjonaliteten på malene er best om profilmanualen åpnes i Chrome.

Denne er et operativt verktøy for alle som er med på å bygge og forvalte SESAM som merkevare.

Følg reglene

Logo, logobruk, skrifttyper, farger og så videre er definert for å skape et helhetlig bilde av SESAM. Alt skal gjenspeile den kompetanse, profesjonalitet og faglig trygghet som skal kjennetegne oss. Derfor er det viktig at vi alle etterfølger de retningslinjene som trekkes opp her.

Ta kontakt

Dersom du er i tvil om hvordan du skal tolke manualen eller hvordan du skal få produsert de virkemidlene du trenger, ta kontakt med oss. Vi bistår deg med glede!

helen.guthormsen.wigestrand@sus.no

Profilmanualen er utarbeidet av Melvær&Co​

Vårt offisielle navn er Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling. Det er presist og beskrivende, men ikke særlig praktisk i daglig bruk, derfor ble SESAM valgt som operativt merkenavn. Likevel er det behov for en logoversjon som også tar med vårt hele og fulle navn.

Obs!

Underteksten med det fulle navnet kan fort bli for liten til å være leselig. Derfor er dette en logoversjon som kun skal brukes i sammenhenger og på virkemidler hvor underteksten blir lett leselig.

Hovedlogo med undertekst

Logo
 

Grønn logo med undertekst

Logo
 

Sort logo med undertekst

Logo
 

Negativ logo med undertekst

Et svart-hvitt skilt

Hovedlogo med stor undertekst

Et svart-hvitt skilt
 

Grønn logo med stor undertekst

Tekst
 

Sort logo med stor undertekst

Logo
 

Negativ logo med stor undertekst

Logo

Profilfarge
PNG SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_LITEN_RGB.png
PDF SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_LITEN_RGB.pdf
SVG SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_LITEN_RGB.svg
PDF SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_RGB.pdf
PNG SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_RGB.png
SVG SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_RGB.svg
EPS SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_CMYK.eps
PDF SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_CMYK.pdf
EPS SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_LITEN_CMYK.eps
PDF SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_LITEN_CMYK.pdf

Negativ
PDF SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_LITEN_NEGATIV_RGB.pdf
PNG SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_LITEN_NEGATIV_RGB.png
SVG SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_LITEN_NEGATIV_RGB.svg
PDF SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_NEGATIV_RGB.pdf
PNG SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_NEGATIV_RGB.png
SVG SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_NEGATIV_RGB.svg
EPS SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_LITEN_NEGATIV_CMYK.eps
PDF SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_LITEN_NEGATIV_CMYK.pdf
EPS SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_NEGATIV_CMYK.eps
PDF SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_NEGATIV_CMYK.pdf

Sort
PDF SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_LITEN_SORT_RGB.pdf
PNG SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_LITEN_SORT_RGB.png
SVG SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_LITEN_SORT_RGB.svg
PDF SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_SORT_RGB.pdf
PNG SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_SORT_RGB.png
SVG SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_SORT_RGB.svg
EPS SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_LITEN_SORT_CMYK.eps
PDF SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_LITEN_SORT_CMYK.pdf
EPS SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_SORT_CMYK.eps
PDF SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_SORT_CMYK.pdf

Grønn
PDF SESAM_Hovedlogo_Grønn_MED_UNDERTEKST_RGB.pdf
PNG SESAM_Hovedlogo_Grønn_MED_UNDERTEKST_RGB.png
SVG SESAM_Hovedlogo_Grønn_MED_UNDERTEKST_RGB.svg
PDF SESAM_Logo_Grønn_MED_UNDERTEKST_Liten_RGB.pdf
SVG SESAM_Logo_Grønn_MED_UNDERTEKST_Liten_RGB.svg
PNG SESAM_Logo_GrønnMED_UNDERTEKST_Liten_RGB.png
EPS SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_Grønn_CMYK.eps
PDF SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_Grønn_CMYK.pdf
EPS SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_Grønn_PANTONE.eps
EPS SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_LITEN_Grønn_CMYK.eps
PDF SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_LITEN_Grønn_CMYK.pdf
EPS SESAM_Hovedlogo_MED_UNDERTEKST_LITEN_Grønn_PANTONE.eps

Her kan du laste ned hovedlogoen med engelsk undertekst. Det er viktig at logoen alltid er godt synlig. Velg derfor en variant som gir den nødvendige kontrasten og lesbarheten som er nødvendig i sammenhengen du skal bruke logoen i.

Hovedlogo med engelsk undertekst

Et svart-hvitt skilt
 

Negativ logo med engelsk undertekst

Et svart-hvitt skilt

Profilfarge
EPS SESAM_Engelsk_Logo_CMYK.eps
PDF SESAM_Engelsk_Logo_CMYK.pdf
PDF SESAM_Engelsk_Logo_RGB.pdf
PNG SESAM_Engelsk_Logo_RGB.png
SVG SESAM_Engelsk_Logo_RGB.svg

Negativ
EPS SESAM_Engelsk_Logo_Negativ_CMYK.eps
PDF SESAM_Engelsk_Logo_Negatuv_CMYK.pdf
PDF SESAM_Engelsk_Logo_Negativ_RGB.pdf
SVG SESAM_Engelsk_Logo_Negativ_RGB.svg
PNG SESAM_Engelsk_Logo_Negativ.png

Denne manualen skal bidra til å rydde opp i bruken av logoer til våre ulike avdelinger og prosjekter. Det er laget tydelig og logisk hierarki som viser hvordan de forskjellige avsenderne, forholder seg til hverandre. WiseAge er rett og slett en del av SESAM.

Her kan du laste ned logoen i ulike varianter. Det er viktig at den alltid er godt synlig. Velg derfor en variant som gir den nødvendige kontrasten og lesbarheten som er nødvendig i sammenhengen du skal bruke logoen i.

Hovedlogo

Et svart-hvitt skilt
 

Grønn logo

Logo
 

Sort logo

Et svart-hvitt skilt
 

Negativ logo

Logo, firmanavn


 

Profilfarge
PDF SESAM_LOGO_WISEAGE_RGB.pdf
PNG SESAM_LOGO_WISEAGE_RGB.png
SVG SESAM_LOGO_WISEAGE_RGB.svg
EPS SESAM_Hovedlogo_CMYK.eps
PDF SESAM_Hovedlogo_CMYK.pdf
EPS SESAM_Hovedlogo_Pantone.eps

Negativ
PDF SESAM_LOGO_WISEAGE_NEGATIV_RGB.pdf
PNG SESAM_LOGO_WISEAGE_NEGATIV_RGB.png
SVG SESAM_LOGO_WISEAGE_NEGATIV_RGB.svg
EPS SESAM_Hovedlogo_NEGATIV_CMYK.eps
PDF SESAM_Hovedlogo_NEGATIV_CMYK.pdf

Sort
PDF SESAM_LOGO_WISEAGE_SORT_RGB.pdf

PNG SESAM_LOGO_WISEAGE_SORT_RGB.png
SVG SESAM_LOGO_WISEAGE_SORT_RGB.svg
EPS SESAM_Hovedlogo_SORT_CMYK.eps
PDF SESAM_Hovedlogo_SORT_CMYK.pdf

Grønn
PDF SESAM_LOGO_WISEAGE_Grønn_RGB.pdf
PNG SESAM_LOGO_WISEAGE_Grønn_RGB.png
SVG SESAM_LOGO_WISEAGE_Grønn_RGB.svg
EPS SESAM_LOGO_WISEAGE_Grønn_CMYK.eps
PDF SESAM_LOGO_WISEAGE_Grønn_CMYK.pdf
EPS SESAM_LOGO_WISEAGE_Grønn_PANTONE.eps

Denne manualen skal bidra til å rydde opp i bruken av logoer til våre ulike avdelinger og prosjekter. Det er laget tydelig og logisk hierarki som viser hvordan de forskjellige avsenderne, forholder seg til hverandre. Fokus ligger rett og slett under SESAM.

Her kan du laste ned logoen i ulike varianter. Det er viktig at den alltid er godt synlig. Velg derfor en variant som gir den nødvendige kontrasten og lesbarheten som er nødvendig i sammenhengen du skal bruke logoen i.

Hovedlogo

Logo
 

Grønn logo

Logo
 

Sort logo

Et svart-hvitt skilt
 

Negativ logo

Logo, firmanavn

Profilfarge
PDF SESAM_LOGO_FOKUS_RGB.pdf
PNG SESAM_LOGO_FOKUS_RGB.png
SVG SESAM_LOGO_FOKUS_RGB.svg
EPS SESAM_LOGO_FOKUS_CMYK.eps
PDF SESAM_LOGO_FOKUS_CMYK.pdf

Negativ
PDF SESAM_LOGO_FOKUS_NEGATIV_RGB.pdf
PNG SESAM_LOGO_FOKUS_NEGATIV_RGB.png
SVG SESAM_LOGO_FOKUS_NEGATIV_RGB.svg
EPS SESAM_LOGO_FOKUS_NEGATIV_CMYK.eps
PDF SESAM_LOGO_FOKUS_NEGATIV_CMYK.pdf

Sort
PDF SESAM_LOGO_FOKUS_SORT_RGB.pdf
PNG SESAM_LOGO_FOKUS_SORT_RGB.png
SVG SESAM_LOGO_FOKUS_SORT_RGB.svg
EPS SESAM_LOGO_FOKUS_SORT_CMYK.eps
PDF SESAM_LOGO_FOKUS_SORT_CMYK.pdf

Grønn
PDF SESAM_LOGO_FOKUS_Grønn_RGB.pdf
PNG SESAM_LOGO_FOKUS_Grønn_RGB.png
SVG SESAM_LOGO_FOKUS_Grønn_RGB.svg
EPS SESAM_LOGO_FOKUS_Grønn_CMYK.eps
PDF SESAM_LOGO_FOKUS_Grønn_CMYK.pdf
EPS SESAM_LOGO_FOKUS_Grønn_PANTONE.eps

Denne manualen skal bidra til å rydde opp i bruken av logoer til våre ulike avdelinger og prosjekter. Det er laget tydelig og logisk hierarki som viser hvordan de forskjellige avsenderne, forholder seg til hverandre. D-Mention er en del av SESAM.

 
Her kan du laste ned logoen i ulike varianter. Det er viktig at den alltid er godt synlig. Velg derfor en variant som gir den nødvendige kontrasten og lesbarheten som er nødvendig i sammenhengen du skal bruke logoen i.

d-mention.png
preview (1).png

 

Hovedlogo
D-Mention_Logo.jpg
D-Mention_Logo.pdf
D-Mention_Logo.png

Ensfarget mørk variant
D-Mention_Logo_Mørk.jpg
D-Mention_Logo_Mørk.pdf
D-Mention_Logo_Mørk.png

Logoen til RoboCare finnes i både horistontal og vertikal versjon.


 
Begge versjonene er laget i følgende 3 varianter: 2 farger, 1 farge og negativ for både skjerm og trykk.

robocare1.png

 

robocare2.png

 

robocare3.png

 

Hovedlogo skjerm
RoboCare_Hovedlogo_1farge_RGB.eps
RoboCare_Hovedlogo_1farge_RGB.pdf
RoboCare_Hovedlogo_1farge_RGB.png
RoboCare_Hovedlogo_1farge_RGB.svg
RoboCare_Hovedlogo_2farger_RGB.eps
RoboCare_Hovedlogo_2farger_RGB.pdf
RoboCare_Hovedlogo_2farger_RGB.png
RoboCare_Hovedlogo_2farger_RGB.svg
RoboCare_Hovedlogo_Negativ_RGB.eps
RoboCare_Hovedlogo_Negativ_RGB.pdf
RoboCare_Hovedlogo_Negativ_RGB.png
RoboCare_Hovedlogo_Negativ_RGB.svg

Hovedlogo trykk
RoboCare_Hovedlogo_1farge_CMYK.eps
RoboCare_Hovedlogo_1farge_CMYK.pdf
RoboCare_Hovedlogo_1farge_Pantone.eps
RoboCare_Hovedlogo_1farge_Pantone.pdf
RoboCare_Hovedlogo_2farger_CMYK.eps
RoboCare_Hovedlogo_2farger_CMYK.pdf
RoboCare_Hovedlogo_2farger_Pantone.eps
RoboCare_Hovedlogo_2farger_Pantone.pdf
RoboCare_Hovedlogo_Negativ_CMYK.eps
RoboCare_Hovedlogo_Negativ_CMYK.pdf

Vertikal logo skjerm
RoboCare_Vertikal_1farge_RGB.eps
RoboCare_Vertikal_1farge_RGB.pdf
RoboCare_Vertikal_1farge_RGB.png
RoboCare_Vertikal_1farge_RGB.svg
RoboCare_Vertikal_2farger_RGB.eps
RoboCare_Vertikal_2farger_RGB.pdf
RoboCare_Vertikal_2farger_RGB.png
RoboCare_Vertikal_2farger_RGB.svg
RoboCare_Vertikal_Negativ_RGB.eps
RoboCare_Vertikal_Negativ_RGB.pdf
RoboCare_Vertikal_Negativ_RGB.png
RoboCare_Vertikal_Negativ_RGB.svg

Vertikal logo trykk
RoboCare_Vertikal_1farge_CMYK.eps
RoboCare_Vertikal_1farge_CMYK.pdf
RoboCare_Vertikal_1farge_Pantone.eps
RoboCare_Vertikal_1farge_Pantone.pdf
RoboCare_Vertikal_2farger_CMYK.eps
RoboCare_Vertikal_2farger_CMYK.pdf
RoboCare_Vertikal_2farger_Pantone.eps
RoboCare_Vertikal_2farger_Pantone.pdf
RoboCare_Vertikal_Negativ_CMYK.eps
RoboCare_Vertikal_Negativ_CMYK.pdf

Logofiler til nedlasting for 2021–2025

sesamfestivalen.png


 

Logo SESAM festivalen 2021 trykk
Sesam_Festivalen_2021_Logo_Profilfarge_cmyk.eps
Sesam_Festivalen_2021_Logo_Profilfarge_cmyk.pdf
Sesam_Festivalen_2021_Logo_Profilfarge_Pantone.eps
Sesam_Festivalen_2021_Logo_Profilfarge_Pantone.pdf
Sesam_Festivalen_2021_Logo_Negativ_cmyk.eps
Sesam_Festivalen_2021_Logo_Negativ_cmyk.pdf
Sesam_Festivalen_2021_Logo_Grønn_cmyk.eps
Sesam_Festivalen_2021_Logo_Grønn_cmyk.pdf
Sesam_Festivalen_2021_Logo_Grønn_Pantone.eps
Sesam_Festivalen_2021_Logo_Grønn_Pantone.pdf

Logo SESAM festivalen 2021 skjerm
Sesam_Festivalen_2021_Logo_Profilfarge_RGB.pdf
Sesam_Festivalen_2021_Logo_Profilfarge_RGB.png
Sesam_Festivalen_2021_Logo_Profilfarge_RGB.svg
Sesam_Festivalen_2021_Logo_Negativ_RGB.pdf
Sesam_Festivalen_2021_Logo_Negativ_RGB.png
Sesam_Festivalen_2021_Logo_Negativ_RGB.svg
Sesam_Festivalen_2021_Logo_Grønn_RGB.pdf
Sesam_Festivalen_2021_Logo_Grønn_RGB.png
Sesam_Festivalen_2021_Logo_Grønn_RGB.svg

Logo SESAM festivalen 2022 trykk
Sesam_Festivalen_2022_Logo_Profilfarge_cmyk.eps
Sesam_Festivalen_2022_Logo_Profilfarge_cmyk.pdf
Sesam_Festivalen_2022_Logo_Profilfarge_Pantone.eps
Sesam_Festivalen_2022_Logo_Profilfarge_Pantone.pdf
Sesam_Festivalen_2022_Logo_negativ_cmyk.eps
Sesam_Festivalen_2022_Logo_negativ_cmyk.pdf
Sesam_Festivalen_2022_Logo_Grønn_cmyk.eps
Sesam_Festivalen_2022_Logo_Grønn_cmyk.pdf
Sesam_Festivalen_2022_Logo_Grønn_Pantone.eps
Sesam_Festivalen_2022_Logo_Grønn_Pantone.pdf

Logo SESAM festivalen 2022 skjerm
Sesam_Festivalen_2022_Logo_Profilfarge_RGB.pdf
Sesam_Festivalen_2022_Logo_Profilfarge_RGB.png
Sesam_Festivalen_2022_Logo_Profilfarge_RGB.svg
Sesam_Festivalen_2022_Logo_Negativ_RGB.pdf
Sesam_Festivalen_2022_Logo_Negativ_RGB.png
Sesam_Festivalen_2022_Logo_Negativ_RGB.svg
Sesam_Festivalen_2022_Logo_Grønn_RGB.pdf
Sesam_Festivalen_2022_Logo_Grønn_RGB.png
Sesam_Festivalen_2022_Logo_Grønn_RGB.svg

Logo SESAM festivalen 2023 trykk
Sesam_Festivalen_2023_Logo_Profilfarge_cmyk.eps
Sesam_Festivalen_2023_Logo_Profilfarge_cmyk.pdf
Sesam_Festivalen_2023_Logo_Profilfarge_Pantone.eps
Sesam_Festivalen_2023_Logo_Profilfarge_Pantone.pdf
Sesam_Festivalen_2023_Logo_Negativ_cmyk.eps
Sesam_Festivalen_2023_Logo_Negativ_cmyk.pdf
Sesam_Festivalen_2023_Logo_Grønn_cmyk.eps
Sesam_Festivalen_2023_Logo_Grønn_cmyk.pdf
Sesam_Festivalen_2023_Logo_Grønn_Pantone.eps
Sesam_Festivalen_2023_Logo_Grønn_Pantone.pdf

Logo SESAM festivalen 2023 skjerm
Sesam_Festivalen_2023_Logo_Profilfarge_RGB.pdf
Sesam_Festivalen_2023_Logo_Profilfarge_RGB.png
Sesam_Festivalen_2023_Logo_Profilfarge_RGB.svg
Sesam_Festivalen_2023_Logo_Negativ_RGB.pdf
Sesam_Festivalen_2023_Logo_Negativ_RGB.png
Sesam_Festivalen_2023_Logo_Negativ_RGB.svg
Sesam_Festivalen_2023_Logo_Grønn_RGB.pdf
Sesam_Festivalen_2023_Logo_Grønn_RGB.png
Sesam_Festivalen_2023_Logo_Grønn_RGB.svg

Logo SESAM festivalen 2024 trykk
Sesam_Festivalen_2024_Logo_Profilfarge_cmyk.eps
Sesam_Festivalen_2024_Logo_Profilfarge_cmyk.pdf
Sesam_Festivalen_2024_Logo_Profilfarge_Pantone.eps
Sesam_Festivalen_2024_Logo_Profilfarge_Pantone.pdf
Sesam_Festivalen_2024_Logo_Negativ_cmyk.eps
Sesam_Festivalen_2024_Logo_Negativ_cmyk.pdf
Sesam_Festivalen_2024_Logo_Grønn_cmyk.eps
Sesam_Festivalen_2024_Logo_Grønn_cmyk.pdf
Sesam_Festivalen_2024_Logo_Grønn_Pantone.eps
Sesam_Festivalen_2024_Logo_Grønn_Pantone.pdf

Logo SESAM festivalen 2024 skjerm
Sesam_Festivalen_2024_Logo_Profilfarge_RGB.pdf
Sesam_Festivalen_2024_Logo_Profilfarge_RGB.png
Sesam_Festivalen_2024_Logo_Profilfarge_RGB.svg
Sesam_Festivalen_2024_Logo_Negativ_RGB.pdf
Sesam_Festivalen_2024_Logo_Negativ_RGB.png
Sesam_Festivalen_2024_Logo_Negativ_RGB.svg
Sesam_Festivalen_2024_Logo_Grønn_RGB.pdf
Sesam_Festivalen_2024_Logo_Grønn_RGB.png
Sesam_Festivalen_2024_Logo_Grønn_RGB.svg

Logo SESAM festivalen 2025 trykk
Sesam_Festivalen_2025_Logo_Profilfarge_cmyk.eps
Sesam_Festivalen_2025_Logo_Profilfarge_cmyk.pdf
Sesam_Festivalen_2025_Logo_Profilfarge_Pantone.eps
Sesam_Festivalen_2025_Logo_Profilfarge_Pantone.pdf
Sesam_Festivalen_2025_Logo_Negativ_cmyk.eps
Sesam_Festivalen_2025_Logo_Negativ_cmyk.pdf
Sesam_Festivalen_2025_Logo_Grønn_cmyk.eps
Sesam_Festivalen_2025_Logo_Grønn_cmyk.pdf
Sesam_Festivalen_2025_Logo_Grønn_Pantone.eps
Sesam_Festivalen_2025_Logo_Grønn_Pantone.pdf

Logo SESAM festivalen 2025 skjerm
Sesam_Festivalen_2025_Logo_Profilfarge_RGB.pdf
Sesam_Festivalen_2025_Logo_Profilfarge_RGB.png
Sesam_Festivalen_2025_Logo_Profilfarge_RGB.svg
Sesam_Festivalen_2025_Logo_Negativ_RGB.pdf
Sesam_Festivalen_2025_Logo_Negativ_RGB.png
Sesam_Festivalen_2025_Logo_Negativ_RGB.svg
Sesam_Festivalen_2025_Logo_Grønn_RGB.pdf
Sesam_Festivalen_2025_Logo_Grønn_RGB.png
Sesam_Festivalen_2025_Logo_Grønn_RGB.svg

Filer til nedlasting for et utvalg flater. Oppdateres fortløpende.

 
Notat til Flyermal: I header-feltet i dokumentet ligger de to fargeflatene som egne figurer, hvor man kan endre farge ved behov. Det er også mulig å endre fyllfarge på sol-elementet. Tekstfelt i toppfeltet og kontaktinfo i bunnfeltet er redigerbart. For bruk i påfølgende år kan festivallogo erstattes ved høyreklikk -> Change graphic -> From file


 

A4 forsider
SESAM_Festivalen_2021_Forside_A4_Alternativ1.jpg
SESAM_Festivalen_2021_Forside_A4_Alternativ1.pdf
SESAM_Festivalen_2021_Forside_A4_Alternativ2.jpg
SESAM_Festivalen_2021_Forside_A4_Alternativ2.pdf

Mailsignatur
SESAM_Festivalen_2021_Mailsignatur_300x174px.png

Powerpointslide
SESAM_Festival_2021_Slide.pptx

SUS web nyhetssak bilde
SESAM_Festivalen_2021_Bilde_Nyhetssak_web.jpg

 

 
Generelt bilde høyoppløst
SESAM_Festivalen_2021.jpg

 

Trykte medier

PDF

Portable Document Format er et plattformuavhengig distribusjonsformat, både for visning på skjerm og til trykk. Filene kan åpnes på de aller fleste datamaskiner, og sendes til trykk uten tap av kvalitet. PDF betraktes vanligvis som et sluttformat som ikke kan bearbeides videre.

EPS

Encapsulated PostScript er vektoriserte originalfiler for profesjonelt bruk. Formatene kan skaleres ubegrenset uten at det fører til tap av kvalitet. Brukes for eksempel til offsettrykk, skilt, flagg, folie, etc. Du trenger spesifikk programvare for å åpne og håndtere dette filformatet.

Skjermbaserte medier

PNG

Portable Network Graphics er et punktgrafikk format som brukes i stedet for jpg der det er behov for transparent bakgrunn. Filene kan skaleres ned, men vil tape kvalitet dersom man skalerer originalfilen opp.

SVG

Scalable Vector Graphics er vektorisert filformat for logo, ikoner og andre todimensjonale grafiske elementer, primært beregnet for internett. SVG-grafikk er skalerbart og kan vises på skjermer i alle størrelser. Egner seg godt til animasjoner. Benyttes i Microsoft Office i stedet for png, da man ikke taper kvalitet ved skalering. I motsetning til PNG, er SVG-filer i tillegg redigerbare og man kan endre farge direkte i Word og Powerpoint.

For å sikre korrekt gjengivelse av vår logo er følgende minimumsstørrelser definert for de ulike mediene.

Tekst, logo
 

Logo
 

Logo
 

Tekst
 

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, chat eller tekstmelding
 

For god gjengivelse av logoen vår er det nødvendig med nok luft/rom rundt den. Minimum avstand fra andre elementer beregnes til 50 % av logoens høyde. Se eksempel under.

Form, pil
 

For å sikre god bruk av logoen på ulike trykksaker er følgende plasseringer og avstander definert.

Diagram, liggende stolpediagram
 

Diagram, liggende stolpediagram
 

SESAM-logoen opptrer ofte sammen med andre logoer. Følgende plasseringer er definert.

Bord
 

Diagram
 

Diagram, linjediagram
 

Det er forskjell på rett og galt. Her er noen eksempler på hvordan logoen vår ikke skal brukes.

Logo, firmanavn

 

Følgende tre skrifttyper er valgt for SESAM: Soleil, Scala Sans og Arial.

Soleil er hovedfont og brukes i undertitler i logoen som for eksempel: Forskerskolen, og i trykte og digitale virkemidler. Det er for å ha en font med større antall skriftsnitt og som har bedre lesbarhet enn Scala. Dersom du ikke har tilgang til Soleil, kan du bruke Scala Sans, som er sykehusets hovedfont. Soleil og Scala Sans er tilgjengelig på https://fonts.adobe.com/fonts/soleil https://fonts.adobe.com/fonts/ff-scala-sans

Arial er en Microsoft systemfont som er trygg å bruke i elektroniske medier også. Arial brukes i Microsoft-maler.

Tekst

 

 

 

Tekst

 

Kalender

 

Tekst

 

Kalender

 

Tekst

 

 

For å sikre god lesbarhet er følgende tekstoppsett definert.

 

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon

 

Det er viktig for SESAM å ivareta interessene til alle våre brukergrupper, derfor er det også viktig med universell utforming av alle typer virkemidler.

Lesbarhet

 • Legg alltid vekt på god lesbarhet.
 • Punktstørrelse på løpende tekst skal være minimum 10 pt. Unntaksvis kan 9 pt brukes, da kun til fotnoter, kildehenvisninger, etc.

Kontrast og luft

 • Sørg for god kontrast slik at tekster lett lar seg lese. Vær spesielt oppmerksom på hvordan tekster opptrer på fargede bakgrunner.
 • Vær generøs med luft slik at informasjonen blir lettere tilgjengelig. Ikke press for mye informasjon inn på små flater.

Vær konsekvent

 • Sørg for konsekvent bruk av skriftstørrelser, uthevinger, marger og luft – det skaper forutsigbarhet for leseren. Det holder ikke å sikre god lesbarhet på én plattform eller ett medium. Dette er krav til all vår informasjon enten den er på papir eller skjerm.
 • Ikke varier for mye med typografiske stiler og varianter. Vær konsekvent i bruk av fonter og størrelser på overskrifter, brødtekst, bold og kursiv.
 • Overskrifter skal settes i små bokstaver fordi det er lettest å lese. Unngå ord og setninger i blokkbokstaver. Kursiv brukes kun til uthevelser av enkeltord eller setninger.

For å skape en sterk grafisk profil for SESAM er følgende farger definert til bruk på ulike virkemidler.

Hovedfargene skal dominere, mens tilleggsfargene benyttes for å skape variasjon og som «krydder».

Alle fargene kan benyttes i ulike grader slik som sirklene viser.

 

Sjøkart

 

Diagram, boblediagram

 

 


 

En grafisk profil som skal vare lenge, gir rom for variasjoner og kombinasjoner. Her er eksempler på hvordan hovedfarger og tilleggsfarger kan settes sammen på ulike måter som kompletterer hverandre.

Form, bakgrunnsmønster, firkant

 

Logoen til SESAM skal dekke mange behov og oppgaver. Derfor er det bevisst valgt en typografisk logo hvor særpreget ligger i bokstavenes utforming og ikke i et eget grafisk symbol.

For å våre virkemidler ekstra kraft og særpreg er det utviklet grafiske støtteelementer som kan brukes enkeltvis eller sammen. Disse symboliserer nettverk og samhandling.

Her er eksempler på hvordan de grafiske støtteelementene kan brukes på profileringsartikler.

Vær nøye med valg av logo, hvor den plasseres og at den får nok luft rundt seg.

 

Ikon

 

Diagram, ringdiagram

 

grafiskelementer1.png

 

grafiskelementer2.png

 

grafiskeelementer3.png


 

 

Filer til nedlasting
PDF Sesam_grafisk_element_Alle_CMYK.pdf
PDF Sesam_grafisk_element_Alle_RGB.pdf
ZIP SESAM_GRAFISKELEMENTER_PNG.zip

Under kan du laste ned en zip-fil med ulike kategorier som inneholder et utvalg ikoner i PDF-format. Trenger du en annen filtype eller ønsker å se alle tilgjengelige ikoner, så kan du gå inn på denne siden:


 
Her finner du samme kategoriene som i mappene. Du kan søke på filnavn og laste ned filer. For å laste ned logger du inn på siden med brukernavn: hilde@m-co.no, med passordet Sesamsus

 
Er du i tvil hvilken filtype du skal velge, les mer om dette på Hvordan velge filtype?

 
Bruker du SVG i PowerPoint og Word, kan du endre farge på disse under > Grafikkformat > Grafikkfyll

 
PDF brukes primært til trykk.

 
Bruk fargepaletten og unngå skyggeeffekter.

 

Profilmateriell

Her finner du maler og trykkfiler til nedlasting.

Ta kontakt

Dersom du har spørsmål om produksjon av profilmateriell, ta kontakt med helen.guthormsen.wigestrand@sus.no

Her er mal til PowerPoint-presentasjoner. Vær nøye med informasjonsmengden på hver enkelt side. En god tommelfingerregel er å ha konklusjonen/hovedbudskapet i tittelen og maks tre korte kulepunkt. Det er godt å ha mye på hjertet, men fordel innholdet over flere sider – da er det lettere for publikum å følge med. Se Powerpoint tips for flere råd.

En gruppe fargerike bokser
 


 

Mal til nedlasting
Sesam_PPT_10-12-2020.potx

Engelsk mal
Sesam_PPT_ENG_10-12-2020.potx

Her er noen generelle råd for bruk av malen.

1: Tenk på slidene helt til slutt

Selve arbeidet med å bygge opp slidene i presentasjonen din bør komme helt til slutt. Først og fremst skal du starte å tenke på hva som er hovedbudskapet ditt: Finn ut hva som bygger opp under hoved-budskapet, og øv deg godt på det. Deretter kan du begynne å tenke på slidene i presentasjonen din.

Det er viktig at selve presentasjonen kan stå for seg selv; og at slidene bare er noe du bruker for å løfte helhetsopplevelsen til de du presenterer for. Alt for ofte ser man PowerPoint-presentasjoner som bare er en vegg av tekst, og som ord for ord sier akkurat det samme som presenteres. Prøv heller å gi lytterne noe visuelt som bygger opp under det du snakker om.

2: Ha en rød tråd i presentasjonen

I en god presentasjon føles hver slide som en del av helheten. Dette betyr at det er viktig å benytte lik typografi, farger, bildebruk gjennomgående på slides i PowerPoint-presentasjonen. Så det er viktig å ha en god underliggende Powerpoint-mal å støtte seg til når man lager presentasjoner.

3: Ha overganger mellom temaene du presenterer

Det kan være fristende å kjøre en helt plain og konsistent presentasjon hvor ingen slides skiller seg ut. Men det kan være lurt å forsøke å lage en egen stil for hvert tema du presenterer, men samtidig holde deg til det overordnede utseende og designet. Dette kan f.eks. være kapittelsider som viser at man går over til et nytt tema, eller at man varierer farger på underliggende elementer i de forskjellige temaene man presenterer.

4: «Less is more» når det kommer til tekst

Unngå slides med masse tekst, spesielt hvis det bare repeterer det du sier. Hvis du har masse tekst på slidene dine så ber du lytterne om å fokusere både på å lese teksten samtidig som de prøver å få med seg hva du sier. Hvis du ikke kan unngå å ha masse tekst på slidene, så kan et triks være å gradvis vise punkt for punkt av teksten med en klikk-animasjon.

5: Bruk bilder som framhever budskapet

Enkle og konkrete bilder som framhever budskapet i det du snakker om hjelper lytterne til å ha fokus på det du sier. Se etter bilder som relaterer til konseptet du snakker om og som samtidig ikke er for komplekse i komposisjon. Bildet kan gjerne være en metafor, men det må alltid komme klart fram for de du presenterer for hvorfor de ser på akkurat dette bildet, og hvorfor det hører sammen med det du snakker om.

6: Ikke overdriv med animasjoner og overganger

PowerPoint kommer med drøssevis av innebygde animasjons- og overgangseffekter. Ikke overdriv bruken av disse. Hvis du bruker animasjoner bør det gjøres konsistent, og man bør holde seg til de mest subtile. Eksempler på overganger er «Trykk» og «Ton opp», mens med animasjoner holder det ofte med «Kom til syne», «Kikk inn» eller «Ton ned». Du kan eventuelt benytte «fly inn» på fargefelt/bakgrunn, men denne må en være forsiktig med, fordi det kan raskt bli for mye bevegelse. Derfor bør den kun brukes mellom mer statiske slider.

Vet du ikke hvordan du bruker animasjoner så kan det være lurt å sjekke tutorials på sider som Youtube eller Microsoft

7. Bildeplassholdere

Når man jobber i Powerpoint-maler har man ofte definerte bildeplassholdere. Et gjentakende spørsmål er hvordan endrer man utsnitt på bilder satt inn i PowerPoint?

Dette gjelder spesielt hvis man setter inn bilder i definerte bildeplassholdere. Når man setter inn bilder i slike plassholdere vil bildet alltid fylle plassholderen, og hvis bildet som settes inn er større enn plassholderen, så vil det automatisk beskjæres.

Så hvordan endrer du utsnittet på bildet?

Ganske enkelt:

 1. Merk bildet
 2. Velg Format i menyen
 3. Trykk deretter på Beskjær-knappen

Nå vil valgt bilde settes i beskjæringsmodus og du kan enkelt dra og plassere det innenfor rammene til bildeplassholderen slik at du får ønsket utsnitt.

8. Linjeavstand

Bildet under viser hvor en kan justere linjeavstanden i tekst:

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
 


 

Malen er delt opp i et gridsystem som skal gjøre det lettere å bygge opp en layout. Det er én tom side med kun grid, og to sider med plassholdere. Det er tre forskjellige fargevarianter. Vær påpasselig med å bruke profilfargene i grafer, illustrasjoner og tabeller, etc. Se bildet nr 2 under for hvordan du skrur på grid.

Poster har et mål på 700 x 1000 mm + 3 mm til utfallende. Oppgi målene til trykkeriet og beskjed om at det må legges til skjæremerker før trykk.

Du kan også laste ned PDF som viser noen eksempler på hvordan siden kan deles opp.

QR-kode
 

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
 

Oversikt
PDF SESAM_postermal_grid_eksempel.pdf

Maler til nedlasting A0
SESAM_Postermal stående A0
SESAM Postermal Liggende A0
SESAM_Postermal Stående A0_ENG
SESAM Postermal Liggende_ENG


Maler til nedlasting 70x100
SESAM_Postermal_stående 70x100
SESAM Postermal Liggende 70x100
SESAM_Postermal stående 70x100_ENG
SESAM Postermal Liggende 70x100_ENG


Malen er i liggende A4-format pluss 3 mm utfallende. Trykkeriet legger på passmerker og konverterer fargene til CMYK. Folderen trykkes tosidig og brettes i tre paneler.

 1. Åpne malen/filen. 
 2. Lagre den på hjemmeområdet hos deg.
 3. Lukk dokumentet igjen.
 4. Åpne på ny fra hjemmeområdet ditt.
 5. Aktiver innhold.
 6. Malen skal nå fungere.

Vær obs på at det kan være nødvendig å gjøre tilpasninger i forhold til trykktekniske rammebetingelser hos det enkelte trykkeri.

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
 

Mal til nedlasting
SESAM Foldermal.dotm

Flyeren kan brukes som én- eller tosidig flyer og kan printes eller trykkes. Det er tre forskjellige topper og du kan endre disse ved å gå inn på SESAM-fanen slik som vist på bildet under.

 1. Åpne malen/filen. 
 2. Lagre den på hjemmeområdet hos deg.
 3. Lukk dokumentet igjen.
 4. Åpne på ny fra hjemmeområdet ditt.
 5. Aktiver innhold.
 6. Malen skal nå fungere.

 

Bruker du énsidig så vil adressefeltet ligge på forsiden. Bruker du tosidig, så vil denne flyttes til baksiden. Merk at toppen på side 2 vil reflektere tittelen.

Du kan også manuelt endre til to spalter istedenfor én.

Bilder legges til manuelt og nederst på denne siden finner du en pdf med noen eksempler på oppsett.

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
 

 

Mal til nedlasting

Flyermal_SESAM_A4_vBlaa.dotx
Flyermal_SESAM_A4_vLilla.dotx
Flyermal_SESAM_A4_vWiseage.dotx

Oversikt
PDF Flyermal_eksempel.pdf

Under finner du trykkfiler på rollups som er blitt produsert.

Trykkfiler PDF

5790_SESAM_Rollup_85x200_2020_09_10_krs.pdf

Malen er i liggende A4-format pluss 3 mm utfallende. Trykkeriet legger på passmerker og konverterer fargene til CMYK. Folderen trykkes tosidig og brettes i tre paneler.

 1. Åpne malen/filen. 
 2. Lagre den på hjemmeområdet hos deg.
 3. Lukk dokumentet igjen.
 4. Åpne på ny fra hjemmeområdet ditt.
 5. Aktiver innhold.
 6. Malen skal nå fungere.

Vær obs på at det kan være nødvendig å gjøre tilpasninger i forhold til trykktekniske rammebetingelser hos det enkelte trykkeri.

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
 

Mal til nedlasting
WiseAge_folder.dotm

Sist oppdatert 19.01.2024