Utlysning av Linda Buettners praksispris

Førsteprisen er på kr. 10.000 og vil bli delt ut på SESAM-konferansen 28. og 29. mai 2018

Publisert 08.03.2018
Sist oppdatert 07.05.2018

«Den gode dagen» for personer med demens
Linda Buettner var en amerikansk professor i rekreasjonsterapi. Hun har vært en foregangsfigur for det praksisnære arbeidet og for betydningen av positive aktiviteter i hverdagen, både internasjonalt og her i vår region.

I Linda Buettners ånd vil SESAM bidra til «Den gode dagen» for personer med demens gjennom å fremheve og dele enkle, kreative, morsomme, nære, kjærlige og smarte; kort sagt gode tiltak for personer med demens som også har nyhetens interesse.

Førsteprisen er på kr. 10.000 og vil bli delt ut på SESAM- konferansen 28. og 29. mai 2018.

Alle innkomne forslag vil bli presentert på konferansen og lagt ut på hjemmesiden.

Send en beskrivelse av tiltaket deres til SESAM ved Helen G. Wigestrand: helwig@sus.no

Momenter som skal være med:
• Tittel
• Virksomhet
• Hvem er det for?
• Hvordan gjøres det?
• Hvordan virker det?
• Hva behøves av utstyr?

Beskrivelsen kan være på 1-2 sider.

Vektlegg det pasientnære aspektet og det gode relasjonsarbeidet i beskrivelsen av tiltaket. Legg gjerne ved et par bilder.

Frist: Innen 27. april 2017

Om dere ikke ønsker å få presentert forslaget på vår hjemmeside, si ifra om det når dere sender inn søknaden.

Last ned flyeren her


Fjorårets vinner av Linda Buettners praksispris
 

praksispris.jpg

Austrått bo- og aktivitetssenter vant Praksisprisen 2017. Fra venstre Berit Haugen, Mari Berge Folde, Anita Rasmussen, Sissel Høie Gerbi og Hanne Pettersen.
Foto: Marius Harlem

Les mer om fjorårets vinner:

Praksisprisen gikk til kunstglede

I tillegg til praksisprisen ble publikumsprisen delt ut under SESAM konferansen 2017

Les mer om vinneren av fjorårets publikumsvinner:
Publikum falt for Kari-Kari