Stor blest rundt WHELD-studien i England

For første gang viser en at personsentrert omsorg er både kostnadseffektivt og øker livskvaliteten hos personer med demens i sykehjem

Publisert 26.02.2018
Sist oppdatert 07.05.2018

Den engelske sykehjemsstudien «Improving well-being and health for people with dementia – WHELD: An Optimized Person Centred Intervention to Improve Quality of Life for People with Dementia Living in Care Homes. A cluster Randomised Controlled Trial» er en randomisert kontrollert studie. 69 sykehjem i sør-London ble rekruttert til studien. Hovedmålet var å undersøke effekten av et personsentrert opplæringsprogram kalt WHELD (Wellbeing and Health for people with Dementia) for sykehjemspersonell, med mål om å oppnå bedret helse og livskvalitet hos personer med demens i sykehjem.


Senterleder på SESAM, Ingelin Testad, har vært koordinator for gjennomføring av studien sør-London. Medlemmer i SESAMs intervensjonsteam har reist til London og deltatt i datainnsamling ved oppstart og etter gjennomført intervensjon, samt samlet kvalitative data i forbindelse med gjennomføring av intervensjonen.


WHELD.jpg


WHELD-studien har skapt en rekke avisoverskrifter i England

Les mer om studien her:
Daily chats improve lives of people with dementia
BBC News, 7. februar 2018

Just one hour a week of social interaction helps dementia patients
The Guardian, 7. februar 2018

An hour's chat a week helps with dementia
The Times (subscription required), 7. februar 2018

'It's good to talk'
NHS UK, 7. februar 2018


Publikasjon fra studien:
Ballard C , Corbett A, Orrell M, Williams G, Moniz-Cook E, Romeo R, Woods B, Garrod L, Testad I, et al. Impact of person-centred care training and person-centred activities on quality of life, agitation, and antipsychotic use in people with dementia living in nursing homes: A cluster-randomised controlled trial PLOS Medicine.