SESAM var godt representert på Demensdagene i Oslo 6. og 7. desember

Årets Demensdager var de tjuende i rekken, og over 900 påmeldte var samlet til erfaringsutveksling og faglig påfyll over to dager.

Publisert 09.12.2016
Sist oppdatert 07.05.2018

​Det var over 70 punkter på programmet og hele fem ansatte fra SESAM var invitert til å holde foredrag på Demensdagene. Demensdagene arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Senterleder Ingelin Testad holdt sammen med seniorrådgiverne Vigdis Vagle og Målfrid Meling foredrag om Demensskolen – erfaringer med brukerskole for personer med demens i tidlig fase.

Bilde_demensdagene.jpg

Foto: Svein Lunde
Fra venstre: Vigdis Vagle, Ingelin Testad og Målfrid Meling


Forskningssykepleier Christina Frøiland holdt foredrag om ‘Måltidets betydning for ernæringsomsorgen hos personer med demens’ og forskningssjef Dag Årsland holdt to foredrag, det ene med tema ‘Nytt om Lewy-legeme demens og demens ved Parkinsons sykdom med relevans for diagnostikk og behandling’ og det andre med tema ‘Psykose og andre nevropsykiatriske symptomer ved DLB og PDD’.