SESAM på Stortinget

«Demens er en av våre største helseutfordringer. Det gjelder en stor pasientgruppe som ingen går i fakkeltog for» sier Olaug Bollestad, Stortingsrepresentant for KrF.

Publisert 01.12.2016
Sist oppdatert 07.05.2018

​Sammen med Tone Wilhelmsen (Høyre) og Tove Karoline Knutsen (Ap), og Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerte Bollestad det tredje demensseminaret på Stortinget i år med tema:


«Politiske og samfunnsmessige utfordringer med demens - hva vet vi, hva trenger vi å vite og hva må vi gjøre».


De tre utgjør en tverrpolitisk parlamentarikergruppe for demens - nordens første, faktisk.


I arbeidet med Prioriteringsmeldingen jobbes det for å gi rom for forskning, og da er det sentralt at demensforskning blir prioritert.


Fra SESAM reiste Martha Therese Gjestsen (koordinator for Demensskolen) og Martine Marie Kajander (forskningssykepleier) og holdt et innlegg om utviklingen og det kunnskapsmessige grunnlaget for Demensskolen.

Stortinget_16.jpg
Anne Torhild Pedersen (pårørende), Geir Selbæk (forskningsleder Aldring og Helse), Hege Ihle-Hansen (overlege spesialist i geriatri OUS), Liv Anita Brekke (leder Demenslinjen) hadde alle innlegg på demensseminaret på Stortinget 10. november.


Demensskolen retter seg mot eldre over 65 år, med demens i tidlig fase. Ved skolen får de møte andre, dele erfaringer og lære om hvordan de skal takle sin nye hverdag. Forskere ved senteret har utviklet egne undervisningsmetoder, og ønsker å se om et slikt strukturert opplegg kan forbedre livskvaliteten for de eldre, og eventuelt utsette innleggelse på institusjon.


Senterleder Ingelin Testad forteller at da arbeidet startet i 2007 var det en ny tanke at personer med demens skulle få undervisning om sykdommen sin. Den gang var det de pårørende som ble kurset.