SESAM og WiseAge på Nordic Edge Expo

Stavanger universitetssjukehus var for første gang på plass med egen dialogstand på Nordic Edge Expo. SESAM og WiseAge stod på sykehusets stand for å møte folk med kunnskap, innsikt og kompetanse, samt å dele det vi jobber med og få innspill utenfra.

Jeanette Bjermeland Midbøe
Publisert 08.10.2019
Sist oppdatert 30.09.2021

IMG_0410.jpg

Bilde av SUS standen

Nordic Edge har på kort tid etablert seg som Nordens største møteplass for smartby-interesserte med en årlig konferanse og utstilling i Stavanger. Jakten på en smartere by handler om å gjøre samfunnet bedre å leve i, der menneskenes interesser og trivsel kommer først. SESAM og WiseAge ønsker å vise at forskning på eldremedisin er et viktig satsingsområdet, og at bedrifter må utvikle teknologi basert på hva forskning viser det er behov for.

Stavangerregionen kjennetegnes med å være innovativ og handlingsorientert. Samtidig vil vi få en større økning av personer over 65 år, enn resten av landet. Sammen ønsker SESAM og WiseAge å gjøre Stavanger til et globalt knutepunkt for forskning og kunnskapsutvikling innen eldremedisin. For å skape et aldersvennlig samfunn, må vi finne nye måter å jobbe på.