SESAM gratulerer Tormod Fladby med demensforskningsprisen

Årets mottaker av Nasjonalforeningen for folkehelsen sin demensforskningspris er Tormod Fladby, professor i nevrologi, overlege og avdelingssjef ved nevroklinikken ved Akershus universitetssykehus.

Publisert 15.02.2017
Sist oppdatert 07.05.2018

Fladby_Foto_av_Anne_Elisabeth_Næss.jpg

Foto: Anne Elisabeth Næss

Nasjonalforeningen for folkehelsen skriver på sine nettsider at Fladby har bidratt til banebrytende ny kunnskap om demenssykdommer.  Han forsker på biomarkører fra blod og spinalvæske i hjernen og hvordan disse kan påvise demenssykdom på et tidlig stadium.  Dette har bidratt til bedre diagnostikk og kunnskap om behandling av demenssykdommer.  Han integrerer laboratorieforskning og pasientnært arbeid på en ypperlig måte.  Fladby har vært en aktiv pådriver for demensforskning, både nasjonalt og internasjonalt. Han har vært initiativtaker til Norsk Nevropsykiatrisk forening, og er styreleder i Nansen Neuroscience Foundation.

SESAM har et nært samarbeid med Fladby, blant annet i prosjektene Dementia Disease Initiation (DDI) og Preklinisk genotype-fenotype prediksjon av demenstilstander (APGeM) og Anthocyanins: A new approach to prevention of dementia?.