SESAM gratulerer Irene Røen med doktorgraden

28. mars 2019 forsvarte Irene Røen avhandlingen “Pathways through care - organizational-, staff- and patient characteristics, person centred care, and its association with quality of life in Norwegian nursing homes” og disputerte dermed for graden philosophia doctor (ph.d.) ved det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo.

Publisert 25.06.2019
Sist oppdatert 30.09.2021

Bilde av Irene Røen

Foto: Sykehuset Innlandet

PhD prosjektet har vært en del av et 3-årig program for bedret kunnskap om demenssykdom og samfunnsøkonomi, kalt Resource use and disease course in Dementia (REDIC).  Hovedmål i PhD studien var å kartlegge i hvilken grad organisatoriske forhold i sykehjem og individuelle forhold hos pasienter med demens, påvirker deres sykdomsforløp, samt å beskrive pasientkarakteristika ved innleggelse i sykehjem, kategorisere sykehjemsenheter ut fra organisatoriske variabler, beskrive sykdomsforløp og analysere sammenheng med organisatoriske variabler ved sykehjemmet. 48 sykehjem deltok i studien. Prosjektet ledes av Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom ved Sykehuset Innlandet HF, partnere er Universitetet i Oslo, Akershus Universitetssykehus og SESAM.

Hovedveileder har vært: PhD Sverre Bergh, Sykehuset Innlandet og Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse
Medveiledere har vært:
Professor Øyvind Kirkevold, NTNU, Sykehuset Innlandet og Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse
Professor Ingelin Testad, University of Exeter, SESAM