SESAM gratulerer årets masterstudenter med innlevert oppgave

Masterstudentene ved Universitetet i Stavanger Jon Arild Aakre, Ting Xu og Linda Hatlestad har skrevet sine masteroppgaver med tilknytning til SESAM og alle tre har hatt senterleder Ingelin Testad som hovedveileder.

Publisert 30.06.2017
Sist oppdatert 07.05.2018

Masterstudenter2.JPG

Foto: Martine Kajander. Fra venstre: Ting Xu og Jon Arild Aakre.

Ting Xu har utført en systematisk litteraturstudie der hun har oppsummert tidligere forskning på temaet komplementær og alternativ behandling ved atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens.


Jon Arild Aakre har utført en kvalitativ studie der han har intervjuet hjemmeboende eldre omkring deres erfaringer med appetitt i forbindelse med å motta middag hjem i en norsk kontekst.


Linda Hatlestad har utført en kvalitativ litteraturstudie der hun har oppsummert tidligere forskning på implementering av personsentrert omsorg til enslige, hjemmeboende personer med demens.

Alle masterstudentene ved SESAM skriver artikkel basert på sine studier og SESAM vil linke til disse på vår hjemmeside så snart de publiseres!