Presentasjoner fra SESAM konferansen 2019

Fikk du ikke med deg alt som ble sagt under SESAM konferansen 2019? Her kan du laste ned pdf-versjoner av noen av presentasjonene som ble holdt.

Publisert 06.06.2019

SESAM-6004.jpg

En fullsatt sal på Stavanger Forum fra SESAM konferansen.
Foto: Marius Harlem

 

TIDmodellen
Spesiallege/forsker, Bjørn LichtwarcK

Angst
Overlege Maria Magdalena Chiruta

Tilstedeværelse gjennom hudberøring
Vernepleier/rosenterapeut Marianne Børsheim
Sykepleier/rosenterapeut Karen Skurtveit Moe
(Prosjektrapport)

Ivaretaking av pasienters verdighet under kognitiv testing
Ergoterapeut Grethe-Mari Skår

Langtidskomplikasjoner etter hjerneslag
Professor Halvor Næss

Personsentrert omsorg og ledelse
Phd/sykepleier Irene Røen

Mind-body interventions to support people with dementia and their caregivers
Associate Prof/Phd Joel Anderson

Etisk refleksjon rundt tvang
Institusjonsprest Lars Helge Myrset

Smerte hos eldre
Seksjonsoverlege Paal Naalsund


Andre presentasjoner fra WiseAge festivalen:

Stigma and Dementia
Prof. Ruth Lopez

Social media and smart health technology for caregivers of people with dementia
Associate Prof/Phd Joel Anderson