Ny forskningsartikkel fra Jan Arild Aakre ved SESAM

Hvordan søvnlengde og oppstykket søvn påvirker hjernefunksjonen hos personer over 50 år

Jon Arild Aakre har sammen med medforfattere publisert forskningsartikkelen “Self-reported sleep fragmentation and sleep duration and their association with cognitive function in PROTECT, a large digital community-based cohort of people over 50”.

Publisert 30.11.2023
En mann som smiler til kameraet

Normal søvn er viktig for å for god helse og livskvalitet, og etter hvert som en eldes kan ens evne til å genere nok kvalitetssøvn bli dårligere.

Vanligvis defineres normal søvnlengde til å ligge mellom seks og ni timer i løpet av natten. Mindre søvn enn dette karakteriseres som henholdsvis kort søvn, og mer søvn som lang. I tillegg kan det å våkne flere ganger i løpet av natten forstyrre kvaliteten på søvnen vår, og mer enn tre oppvåkninger defineres som oppstykket søvn.

I denne studien så en nærmere på sammenhengen mellom hvor lenge folk selv rapporterte at de sov og hvor oppstykket søvnen deres hadde vært i den siste måneden, og om det var sammenheng med spesifikke hjernefunksjoner som hukommelse og resoneringsevne.

Studien baserte seg på data fra over 8500 britiske deltakere over 50 år fra den digitale studien PROTECT UK.

Hovedfunn:

  • Deltakere som rapporterte kort, lang og oppstykket søvn skårer dårligere på noen av testene som måler deltakernes hukommelse og resoneringsevn
  • Denne sammenhengen var til stede selv når andre kjente faktorer som kan påvirke hjernefunksjon ble tatt med i analysene, som kjønn, alder, utdanning, hørselstap, hodetraume, høyt blodtrykk, diabetes, høyt alkoholforbruk, overvekt, røyking, depresjon, sosial isolasjon og fysisk inaktivitet
  • God søvn kan potensielt bidra til å bevare god hjernehelse inn i alderdommen.
  • Det trengs mer forskning for å undersøke om det å behandle søvnproblemer hos personer som sover dårlig kan motvirke de negative effektene som dårlig søvn har på hjernefunksjon

PROTECT Norge:

Visste du at vi også har PROTECT i Norge? Les mer og meld deg på i studien her: Startside protect-norge.no.

Referanse:

Aakre JA, Schulz J, Ballard C, et al., Self‐reported sleep fragmentation and sleep duration and their association with cognitive function in PROTECT, a large
digital community‐based cohort of people over 50. Int J Geriatr Psychiatry, 2023;e6022. 

Les artikkelen her.