Ny artikkel fra Ellen J. Svendsbø ved SESAM

Første artikkel i Ellen Svendsbø sin PhD studie er publisert. Hensikten med PhD studien hennes er å studere hva pårørende til personer med ulik type demens opplever, med bruk av kvantitativ og kvalitativ metode. Den første artikkel er en analyse av pårørendedata samlet inn ved DemVest studien og HUKLI.

Publisert 22.09.2016
Sist oppdatert 07.05.2018

​​Studien er delfinansiert via SESAM og Høgskolen Stord/Haugesund, med studieplass ved Karolinska Institut, Stockholm.
I Svendsbø sin første artikkel, Caregiver burden in family carers of people with dementia with Lewy bodies and Alzheimer`s disease, er hovedfokus hvordan pårørende opplever sin hverdag hjemme sammen med personen som har fått syndromet demens. Data er samlet inn som del av en oppfølgingsstudie (2005-2013), der nå data fra første møte er analysert. Studien inkluderer 186 pårørende som er ektefelle eller har en forelder som har fått Lewy body demens eller Alzheimer sykdom, og som bor hjemme.

Resultatet fra studien viste at det å være pårørende til en person med Lewy body demens (19.9) er mer belastende enn om en er pårørende til person med Alzheimer (15.0), målt via spørreskjema Relative Stress Scale (RSS total, 0-60). Det vil si at denne studien viser at dersom du er pårørende til en person som har fått Lewy body demens, så har du høyere belastning og risiko for å utvikle psykisk lidelse/sykdom. Videre viser også funn at det er hemminger av de dagligdagse funksjoner som gir størst belastning for pårørende, og Lewy body har en av de hemmingene som kjernesymptom.  Studien viser også en sammenheng mellom høy pårørendebelastning og nevropsykiatriske symptom (NPI).

Her kan du lese hele artikkelen.