Nettverksmøte vedrørende yngre personer med demens og dagtilbud for personer med demens

Første felles nettverksmøte for ansatte i kommunehelsetjenesten som jobber med personer med demens under 65 år og/eller dagtilbud for personer med demens ble holdt 25. januar 2017 på SESAM.

Publisert 24.02.2017
Sist oppdatert 07.05.2018

Nettsverksmøte_siri2.jpg

Siri Ueland holdt et inspirerende innlegg. Foto: Kristin Aas Nordin

Ansvarlige for nettverket er Kristin Aas Nordin, Hilde R. Marianayagam og Siri Ueland.

To nettverk som har blitt drevet separat er nå slått sammen til ett. Sammenslåingen var et ønske fra deltakerne, vi så også at flere av deltakerne tidligere deltok i begge nettverkene.
Vi planlegger årlige møter i nettverket.

Tilstede var representanter fra 8 kommuner samt fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Tema var:  

  • Demensplan 2020
  • Erfaringer med «Inn på tunet», Steindal gård i Randaberg kommune ved Camilla Svela som er sykepleier/demenskoordinator i Randaberg
  • Informasjon fra Sesam sin studietur til Trondheim kommune hvor vi var på besøk hos Ressurssenteret for demens
  • Erfaringsutveksling mellom deltakerne.

nettverksmøte_1.jpg

Engasjerte deltakere på nettverksmøtet. Foto: Kristin Aas Nordin


SESAM fikk i 2016 midler fra Fylkesmannen i Rogaland til studietur og litteratur i forhold til yngre personer med demens. Boka « En ubuden gjest» av Peter O. Horndalsveen ble utdelt til hver kommune.

Nytt møte i nettverket planlegges januar/februar 2018.