Kurslederkurs Demensskolen

27. september arrangerer SESAM fagseminar med innføring i undervisningsopplegget og kurslederrollen.

Publisert 23.08.2017
Sist oppdatert 07.05.2018

​Fagseminar med innføring i undervisningsopplegget og kurslederrollen
Kursinnhold:
• Bakgrunn og målsetting for Demensskolen
• Kurslederrollen
• Planlegging og gjennomføring
• Rekruttering av deltakere
• Bruk av frivillige
• Praktiske forhold ved gjennomføringen
• Prosjektevaluering

Kurset kombinerer foredrag, gruppediskusjoner
og det vil bli rollespill.


Kursavgift: 500 kr (inkluderer lunsj)


Påmeldingsfrist: 20.09.17

Påmelding (deltager.no)