Kan blåbær forebygge demens?

Forskere ved SESAM har fått 9 millioner kroner fra Nasjonalforeningen for folkehelsen for å vurdere effekten av Medox hos personer med økt risiko for demens.

Dag Årsland, Anne Katrine Bergland, Hogne Sønnesyn
Publisert 29.09.2016
Sist oppdatert 07.05.2018

Kan blåbær forebygge demens - kontaktinformasjon

​Forskere ved SESAM har initiert en stor studie for å undersøke om antocyaner kan forbedre hukommelsen hos personer med økt risiko for demens. Studien har mottatt støtte fra Nasjonalforeningen for folkehelsen med 9 millioner kroner.

Les mer om studien og kontaktpersoner

Prosjektet heter Anthocyanins: A new approach to prevention of dementia?  Det ledes av SESAMs forskningssjef Dag Årsland og koordineres av senterleder Ingelin Testad.

- Disse pengene gir oss mulighet for å bygge videre på våre egne og andres lovende resultater med antocyaner. For første gang kan vi undersøke om disse stoffene faktisk reduserer utviklingen av hukommelsesproblemer hos personer med økt risiko for demens, sier Årsland.

Antocyaner finnes blant annet i blåbær og har flere gunstige biologiske effekter som kan beskytte hjerneceller mot prosesser som bidrar til demens. I dette prosjektet vil forskerne undersøke om antocyaner kan forebygge demensutvikling. Laboratoriestudier har tidligere vist at antocyaner beskytter hjerneceller mot skadelige effekter.

Forskningsgruppen består av Hogne Sønnesyn (SESAM), Anne Katrine Bergland (SESAM), Tormod Fladby (AHUS) og Angel Cedazo-Mingues (Karolinska Institutet). På bakgrunn av prosjektgruppens og andres undersøkelser vil forskerne nå gjennomføre en placebo-kontrollert studie for å undersøke om antocyaner kan beskytte mot kognitiv svikt hos eldre med økt risiko for demens, og om de påvirker oksidative, betennelse, og andre prosesser som er skadelige for hjernen.

320 personer med mild kognitiv svikt og/eller hjertekarsykdom eller metabolsk sykdom vil bli inkludert. Halvparten vil bli randomisert til en 24 ukers behandling med 2+2 kapsler per dag med placebo og den andre halvparten vil få Medox, en kommersielt tilgjengelig kapsel som inneholder en unik kombinasjon av særlig relevante antocyaner i høy konsentrasjon. Forskerne vil så studere effekten på hukommelse og andre mentale funksjoner, samt undersøke blod fra pasientene før og etter behandlingen. Pasientene vil bli rekruttert fra SESAM (SUS) og Akershus universitetssykehus, og blodprøvene vil bli undersøkt ved Karolinska Institutet i Sverige.

- Vi er utrolig glade for å få denne muligheten og ser fram imot samarbeidet med våre partnere og forsøkspersonene, sier Årsland.

Doktorgradsstipendiat Anne Katrine Bergland er også godt i gang med en pilotundersøkelse av personer med økt risiko for kognitiv svikt og demens som alle får Medox i 16 uker. 34 personer er inkludert i studien og så langt har 23 av disse vært inne til kontroll. Målet med pilotstudien er å studere effekten på relevante mekanismer i blod.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Fra v. Dag Årsland, Anne Katrine Bergland og Hogne Sønnesyn. Foto: Martha T. Gjestsen