Høstens kurs er nå lagt ut

SESAM arrangerer 12 seminarer/kurs i løpet av høsten 2017. Kursene finner sted på undervisningsrom F-301 som ligger i 3. etasje i Forsknings- og undervisningsenhetens lokaler i F-bygget, Psykiatrisk divisjon.

Publisert 11.08.2017
Sist oppdatert 07.05.2018

​Det vil bli servert kaffe og te på alle kursene. Lunsj kan kjøpes i kantinen, eller du kan ta med matpakke.

Nytt i høst

SESAM arrangerer fagdag i ABC-opplæringen Musikkbasert miljøbehandling.
Målet med opplæringsprogrammet er å gi ansatte i helse- og omsorgstjenestene kompetanse slik at musikk, sang og bevegelse kan integreres systematisk og helhetlig i behandlingstilbudet.
Deltakerne gis verktøy og metoder til å kartlegge behov og preferanser hos de som mottar omsorg. Med utgangspunkt i kartleggingen skal det legges til rette for at musikk, sang og bevegelse tilpasset den enkeltes behov tas i bruk og dokumenteres gjennom journalføring på lik linje med andre typer behandling og medikamentbruk.
Opplæring på arbeidsplassen:
• En fagdag, på SESAM
• En opplæringsperm med 6 studiehefter
• Selvdrevne studiegrupper på arbeidsplassen
• En samling i studiegruppe og ett studiehefte per måned


Vi kan også tilby

- Marte Meo metoden i demensomsorgen - veilederutdanning   
Marte Meo er en kommunikasjonsbasert og løsningsorientert veiledningsmetode som bruker video for å belyse og illustrerer temaer til bruk i veiledning.
- Demensomsorgens VIPS  (Kurset kan holdes på arbeidsplassen.)  
Demensomsorgens VIPS er en modell for å implementere og opprettholde personsentrert omsorg i sykehjemsavdelinger og hjemmetjenester.
V - alle mennesker har samme verdi
I - omsorgen er individuell tilrettelagt
P - å ta perspektivet til personen med demens
S - et støttende sosialt miljø
Sentralt i Demensomsorgens VIPS er Fagmøtet. Fagmøtet er et fast møte med fast struktur der hensikten er å sikre at omsorgen som ytes er personsentrert.

Her finner du oversikten over høstens kurs

For ytterligere informasjon se kursoversikten eller ta kontakt med Kristin Aas Nordin på kristin.marie.aas.nordin@sus.no eller på tlf.: 51 51 55 63/ 47 60 45 41