Heder og ære til PhD-stipendiater ved SESAM på forskningens dag

Forskningens dag - fra praksis til forskning ble arrangert 27. september i psykiatrisk divisjon.  PhD-stipendiat ved SESAM og overleve ved post B1 Audun Osland Vik-Mo mottok prisen for årets poster og PhD-stipendiat ved SESAM Anne Katrine Bergland fikk 3. plass i kampen om årets forskningsartikkel.  SESAM gratulerer årets vinnere og ønsker de lykke til videre med forskningen.

Publisert 29.09.2017
Sist oppdatert 07.05.2018

Audun_poster333.jpg

Forskningssjef Jan Olav Johannessen overrak prisen for årets poster til PhD-stipendiat ved SESAM Audun Osland Vik-Mo
Foto: Martine Kajander


I tilegg til diplom, heder og ære får vinnerne et stipend på kr 5 000,-.

Årets vinnere

Årets formidler

Årets poster

Årets artikkel

Egon Hagen, psykolog og PhD-kandidat, KORFOR ble vinner av prisen som årets formidler.

Prisen vant han for sitt engasjement i vitenskapelig arbeid og populærvitenskapelig virksomhet gjennom flere år.

Et eksempel er som "radiopsykolog" på NRK Lokalen sammen med programleder Ingvild Bjorland: http://podtail.com/podcast/nrk-psykologen/)

Audun Osland Vik-Mo, SESAM overlege ved post B1 vant prisen for årets poster:

"Frequency of Neuropsychiatric Symptoms following Patients from Mild to Severe Dementia."

 2. plassen gikk til posteren "How to maintain high retention tates in long-term research on addiction: A case report" av Thomas Solgaard Svendsen, KORFOR.

3. plassen gikk til posteren  "Language Lateralizartion and attention impairment in young adults with ultra high risk for psykchosis: A cichotic listening study" av Ingvild Aase, TIPS.

Prisen for årets forskningsartikkel gikk til Melissa Weibell, overlege ved Avdeling for akutt og intensiv psykiatri og PhD-stipendiat ved TIPS for artikkelen:

"The Effect of Substance Use on 10-Year Outcome in First-Episode Psychosis"

 2. plassen gikk til Jone Bjørnestad, TIPS for artikkelen "With a little help from my friends" Social predictors of clinical recovery in first-episode psychosis.

 3. plass gikk til Anne Katrine Bergland, SESAM for artikkelen
"Effect of Vascular Risk Factors
on the Progression of Mild Alzheimer's Disease and Lewy Body Dementia"