Fullt hus på Gladmats seniorlunsj

Flere eldre møte opp på årets Gladmat seniorlunsj på Ostehuset, Domkirkeplassen for å få god mat og underholdning.

Publisert 22.08.2019
Sist oppdatert 30.09.2021
Seniorlunsj.jpeg

Fra venstre Ingelin Testad, senterleder SESAM og Maren Skjelde, daglig leder i Gladmat

​I  samarbeid med Gladmat arrangerte SESAM og WiseAge i år også seniorlunsj. Seniorlunsj har vært et fast arrangement under Gladmat siden 2012. Vi ønsker at alle skal få en god måltidsopplevelse, og vi har derfor valgt, i sammen med Gladmat, å lage et arrangement for eldre hvor de skal få god mat og underholdning som kan hjelpe med å øke livskvaliteten.  Maren Skjelde, daglig leder for Gladmat og professor Ingelin Testad, senterleder på SESAM, startet lunsjen med et felles ønske om enda mer WiseAge påvirkning i Gladmaten.
 

Det er et faktum at vi blir flere eldre fremover. SESAM og WiseAge vil fortsette å bidra med forskning og kompetansebygging som gjør at denne økningen blir sett på som en ressurs og som en viktig del av samfunnet, heller enn en belastning.

Professor Ingelin Testad, senterleder på SESAM.


Jan Torgersen, leder i WiseAge brukerråd holdt innlegg om SESAM og WiseAge. WiseAge er SESAMs plattform for brukermedvirkning og samfunnsengasjement. WiseAge har vokst siden det ble etablert i 2017 og i dag er det ca. 70 medlemmer med i WiseAge. Torgersen presiserte viktigheten av at eldre engasjerer seg i forskning og er med å fortelle om utfordringene eldre har.

Vi tror forskning på aldersrelaterte sykdommer er nøkkelen til en aktiv og god alderdom

Jan Torgersen, leder i WiseAge brukerråd.
 


Arnfinn Fiskå, prest og seniorrådgiver fra SESAM holdt innlegg om årets tema for Gladmat; vekst. Fiskå ga mange betraktninger om livet og hva vekst kan bety for oss. Han snakket om det tvetydige ved ordet vekst. Veksten er nødvendig for alt liv, men det finnes også en vekst som truer livet. Spørsmålet er ikke om vi behøver vekst eller ikke, men om hvilken vekst som er bærekraftig og bygger livet og hvilken vekst som truer livet. Som godt voksne sitter vi med en verdifull erfaring fra en tid med mindre vekst, men likefullt med høy livskvalitet. Dette er en erfaring som kan være et viktig innspill når vi skal utforme et bærekraftig samfunn med en vekst som åpner for framtiden og ikke lukker den.

Kai Victor Hansen, førsteamanuensis på Universitet i Stavanger ga en orientering om forskningsaktiviteten ved Universitetet i Stavanger relatert til livskvalitet for eldre. Hansen hadde en systematisk orientering om de utfordringene en møter i et aldrende samfunn. Han presiserte viktigheten av det sosiale samværets betydning for at eldre skal nye maten og glede seg til måltidet.

seniorlunsj3.jpeg

Flere fornøyde gjester under årets Gladmat seniorlunsj


Olav Larsen underholdt gjestene med musikk og sang.


Seniorlunsjen ble en stor suksess og vi gleder oss til neste års seniorlunsj.