Første samling for FOKUS kontaktene

Etter inspirasjon fra King's College sitt nettverk «Care Home Research Network (CHRN)» ledet av Ingelin Testad, etablerte SESAM sommeren 2016 nettverket «FOKUS, forskningsnettverk for sykehjem» her i regionen. Formålet er å støtte forskningsaktiviteten og kvaliteten på forskning i sykehjem generelt, sikre en større brukerinvolvering og en mer effektiv implementering av ny kunnskap i klinisk praksis. Senterleder Ingelin Testad er prosjektleder for FOKUS, og forskningssykepleier Christina Frøiland er prosjektkoordinator.

Christina Frøiland
Publisert 07.03.2017
Sist oppdatert 07.05.2018

​Torsdag 9. februar var første samling for FOKUS kontakter fra sykehjemmene som er med i nettverket. I alt var 12 deltakere samlet og representerte 7 sykehjem. På samlingen deltok også medlemmer fra FOKUS sin rådgivningsgruppe samt prosjektkoordinator. Det daglige samarbeidet mellom SESAM og medlemmene i nettverket gjøres primært gjennom FOKUS kontaktene. Dette er ansatte i sykehjemmene som holder kontakten med SESAM, og sammen med prosjektkoordinator planlegger den praktiske gjennomføringen av et forskningsprosjekt. FOKUS kontaktene deltar på flere årlige ½ dagssamlinger på SESAM for undervisning, informasjon og oppdatering på FOKUS aktiviteter, samt erfaringsutveksling med andre FOKUS kontakter.

Fra FOKUS kontaktsamling.jpg

Foto: Ingelin Testad

Fra venstre: prosjektkoordinator Christina Frøiland, avdelingsleder Tone Berge, fagsykepleier Nilda Dalane, seniorrådgiver Bjørg Bjørkelund, oversykepleier Berit Ihle Olsen, avdelingsleder Ingebjørg Jordbrekk, brukerutvalgsmedlem Oddrun Rangnes, avdelingsleder Karina Gysland Hanevik, avdelingsleder Irene Larsen, seniorrådgiver Ragnhild Stokkeland, sykepleier Reidunn Ervik og sykepleier Ellen Hogstad.