FOKUS - Forskningssykehjem tilknyttet SESAM

SESAM har gjennom de siste årene gjennomført flere studier i forhold til diagnose og behandling knyttet til personer med demens i hjem og sykehjem.

Publisert 22.09.2016
Sist oppdatert 07.05.2018

​FOKUS er nå etablert for å støtte og øke forskningsaktiviteten og kvaliteten på forskning knyttet til sykehjem generelt, sikre en større brukerinvolvering i planlagte sykehjemsstudier samt bedre implementeringen av ny kunnskap i klinisk praksis. FOKUS er en klynge av sykehjem i SESAM sitt nedslagsfelt som ønsker økt fokus på forsknings og kunnskap om demens gjennom deltakelse i ulike forskningsprosjekter.

Senterleder Ingelin Testad er prosjektleder for nysatsingen. Hun har etablert og leder et tilsvarende nettverk ved Kings College, London, hvor hun har en bistilling. Dette nettverket inkluderer London og omegn med over 200 sykehjem involvert: Care Home Research Network (CHRN). Å etablere utveksling av fag og fagpersoner, og å lære av hverandre på tvers av landegrenser og kulturer er hennes målsetning.

Forskningssykepleier Christina Frøiland er prosjektkoordinator. Sammen med to av SESAM sine seniorrådgivere Ragnhild Stokkeland og Bjørg Bjørkelund er hun nå i gang med informasjonsarbeidet om satsingen. Det er foreløpig 3 planlagte studier knyttet til FOKUS. For mer informasjon vennligst kontakt Christina Frøiland på christina.tolbol.froiland@sus.no