Fagnettverk innen eldremedisin mellom Helse Førde og kommunene i Sogn og Fjordane er etablert

Styringsgruppen hadde sitt første møte den 12. november.

Publisert 27.07.2016
Sist oppdatert 31.08.2016

​​Hovedmålsettingen med etableringen av nettverket er:

  • Videreutvikle tverrfaglige helsetjenester
  • Fremme god samhandling og koordinering
  • Dele "beste kunnskap"
  • Fremme utvikling av nye arbeidsmetoder
  • Fremme entusiasme

 

Deltagerne:

Kurt Even Andersen, kommunalsjef Helse og omsorgstenesta Førde Kommune
Bjørg Solheim, leder Brukarutvalet Sogn og Fjordane
 
Solfrid Fossberg, Brukerutvalet Sogn og Fjordane
Allan Øvereng, nettverkskoordinator SESAM
Siri Ytrehus, profesor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane
Martin Roland Hansen, LMS Helse Førde
Anne Eli Wangen, fylkessjukepleiar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Jorunn Bakke Nydal, rådgjevar Sogn og Fjordane fylkeskommune
Marit Solheim,, forskningsleiar Senter for helseforskning, Helse Førde
Kari Furevik, seniorrådgjevar fag- og utviklingsavd, Helse Førde (ikke med på bildet)
Anette Ester, legerepresentant kommunene, kommuneoverlege Hyllestad (Ikke med på bildet)
Marta Strandos, leiar Utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester, Førde kommune
Hildur Thingnes, lokal koordinator SESAM/Helse Førde

14.12.2015