Er helsepersonell positive til konsistenstilpasset mat for personer med demens?

Lise Birgitte Austbø Holteng ved SESAM har skrevet artikkel basert på sin masteroppgave, artikkelen er publisert i tidsskriftet Annals of Palliative medicine.

Publisert 07.09.2017
Sist oppdatert 07.05.2018

​Dysfagi (svelgevansker) og demens er to tilstander som kombinert kan føre til komplikasjoner og krever god ernæringsmessig omsorg. Det finnes lite erfarings basert litteratur på tema dysfagi og demens. Det er tydelig at helsepersonell spiller en sentral rolle og at kommunikasjon er kritisk i prosessen, men det finnes lite kunnskap om bruken av tilgjengelige intervensjoner som konsistenstilpasset mat. Hensikten med studien var å undersøke helsepersonells erfaringer med bruk av konsistenstilpasset mat til personer med dysfagi og demens, og deres inntrykk og erfaringer når konsistenstilpasset mat ble brukt som et ernæringsmessig tiltak.


Deltakerne i studien fortalte at de opplevde at måltidsituasjonene ble tryggere, fordi faren for at pasientene setter maten fast i halsen er betydelig redusert. Helsepersonell hadde observert at flere pasienter hadde blitt selvhjulpen under måltidet når de fikk servert konsistenstilpasset mat og det ble pekt på at konsistenstilpasset mat kan bidra til økt næringsinntak hos pasienter med dysfagi og demens. Bruk av konsistenstilpasset mat til å forbedre ernæringsomsorgen oppleves positivt for både pasienter og helsepersonell og bør bli ansett som er tiltak for å forbedre ernæringsomsorgen til personer med demens i sykehjem.

Konsistenstilpasset_mat_01_1200-1024x718.jpg

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima


Les mer konsistenstilpasset mat på Nofima sine nettsider

Hele artikkelen i Annals of Palliative medicine kan du lese her