Eldre med innvandrerbakgrunn og demens i helsetjenesten

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) gjennomførte som en del av Demensplan 2015 et prosjekt for å framskaffe mer kunnskap om eldre innvandrere og demens. Senterleder ved SESAM Ingelin Testad har deltatt i prosjektets arbeidsgruppe fra 2012-2015.

Publisert 03.04.2018
Sist oppdatert 07.05.2018

Nakmi_bilde.jpg

Sluttrapporten fra prosjektet er publisert og belyser personer med innvandrerbakgrunn og deres pårørende sine erfaringer med norske helse- og omsorgstjenester, og hvordan tjenestene bør tilrettelegges for å være virksomme.

I rapporten trekkes det fram at språkferdigheter, kulturelle forhold og utdanningsnivå er faktorer en må ta hensyn til ved demensutredning og oppfølging av personer med demens, særlig når vedkommende har en annen språklig og kulturell bakgrunn.

Ved utredning av demens må man vurdere om det er kulturelle hindringer som gjør det vanskelig for personen å forstå spørsmålene som stilles. Man må også ta hensyn til om det finnes språklige barrierer for en god utredning. Behovet for spesiell kompetanse og erfaring på området gjør at utredning av demens hos personer med innvandrerbakgrunn som hovedregel bør foregå i spesialisthelsetjenesten.

Hele rapporten kan du lese her