Demensaksjonen 2017

19. september–25. september går den landsomfattende innsamlingsaksjon Demensaksjonen 2017 i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen av stabelen.

Publisert 21.09.2017
Sist oppdatert 07.05.2018

Nasjonalforeningen.png

Inntektene fra innsamlingsaksjonen går til demensforskning og lokal aktivitet.


Nasjonalforeningen for folkehelsen i Rogaland og Nasjonalforeningen Stavanger demensforening har i en årrekke hatt et utstrakt og godt samarbeid med SESAM. Målet er sammen å spre kunnskap om demenssykdom og om tilbud til personer med demens og deres pårørende. I prosjekt Aktivitetsvenn har fagpersoner fra SESAM deltatt i undervisningen av de frivillige.


Nasjonalforeningen Stavanger demensforening planlegger å samarbeide med SESAM om opprettelse og drift av Brukerråd i Stavanger etter nasjonal modell.


Nasjonalforeningen for folkehelsen finansierer demensforskning som skal bidra til mer kunnskap om årsaker, forebygging og behandling. Et av SESAMs forskningsprosjekter som fikk tildelt midler er prosjektet Anthocyanins: A new approach to prevention of dementia?  Les mer om prosjektet her!


I 2016 ble forskningssjef på SESAM, Dag Årsland, tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris for sitt betydelige forskningsbidrag og sentrale rolle i oppbyggingen av et sterkt akademisk miljø. Les med om tildelingen her!

I forbindelse med Demensaksjonen 2017 vil Nasjonalforeningen Stavanger Demensforening ha stand i Østervåg i Stavanger sentrum lørdag 23. september mellom kl. 11.00 og 15.00.