Bollestad vil prioritere demensforskning

Politikere fra Krf har besøkt Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) for å lære mer om arbeidet med demens. Det gjorde inntrykk.

Lin Iren Giske Andersen
Publisert 22.09.2016
Sist oppdatert 07.05.2018

​​

28798923380_ea87b0f3b3_o.jpg

Foto: Svein Lunde.

Fra venstre: Målfrid Meling, Karin Smedvig, Olaug Bollestad, Anne Kristin Bruns og Vigdis Vagle.

- Det bør være like stor status å forske på demens, som å jobbe på intensiven, sier Olaug Bollestad, stortingspolitiker for Rogaland og medlem av stortingets helse-og omsorgskomite.

Sammen med lokale politikere fra Kristelig Folkeparti fikk hun en innføring i arbeidet ved SESAM - Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, ved Stavanger universitetssjukehus. Særlig forskningsprosjektet Demensskolen stod sentralt, og Anne Kristin Bruns (Krf) sier hun er imponert:

​– Dette er brukerorientert og praksisnær forskning som  gir oss ny kunnskap, og som kan hjelpe personer med demens til å bo lengre hjemme. 

Underviser personer med demens

Demensskolen retter seg mot eldre over 65 år, med demens i tidlig fase. Ved skolen får de møte andre, dele erfaringer og lære om hvordan de skal takle sin nye hverdag. Forskere ved senteret har utviklet egne undervisningmetoder, og ønsker å se om et slikt strukturert opplegg kan forbedre livskvaliteten for de eldre, og eventuelt utsette innleggelse på institusjon.

Senterleder Ingelin Testad forteller at da arbeidet startet i 2007 var det en ny tanke at personer med demens skulle få undervisning om sykdommen sin. Den gang var det de pårørende som ble kurset.

– Dette har heldigvis blitt et satsingsområde i Demensplan 2020 og vi ser frem til å spre den kunnskapen vi har skaffet oss, sier hun.

Viktig å satse på forskning

Erfaringene fra Demensskolen har vært så positive at senteret denne høsten starter kurs i andre deler av landet også, som i Bodø. Men Testad understreker at selv om de har siste nytt på forskningsfronten, har de begrensede ressurser. Tallene viser at det i 2030 vil være 300 000 flere med demens. 85 prosent av beboere på sykehjem har demens, mens tallet er 40 prosent for eldre som bor hjemme.

– Det viktig at vi i enda større grad kan dra lasset sammen, sier hun, med adresse til politikerne. 

Bollestad påpeker at eldre personer med demens ikke er en prioritert gruppe, og at hun mener det er svært viktig at det gis rom for forskning i budsjettene. Og til høsten starter arbeidet med Prioriteringsmeldingen.

– Dette er en av våre største helseutfordringer. Det gjelder en stor pasientgruppe som ingen går i fakkeltog for. Nå vil jeg prioritere riktig, sier Bollestad.