10 gode råd for å leve godt med demens

Vi har samlet ti råd fra folk som selv har sykdommen. Deres erfaringer kan være nyttige for hvordan du kan leve et godt liv med demens.

10 gode råd for å leve godt med demens​​​​​

Til: Personer med demens
Fra: Personer med demens​

Klikk på bildet under for å åpne brosjyren som PDF-fil

Forside 10 gode råd


eSHAPE-studien

Forskningsprosjektet SHAPE skal undersøke om kunnskap, råd og tips som formidles gjennom eSHAPE-kurset bidrar til at hjemmeboende personer med demens bruker ressurser som er tilgjengelige for dem i hverdan, og og om de opplever økt livskvalitet.
Les mer om eSHAPE her
Mann med iPad
Sist oppdatert 12.10.2022