RAKOS Ph.d. stipendiat innen akuttmedisin

RAKOS  bidrar med et Ph.d. stipendiat til prosjektet "Sammen redder vi liv"

Hege Kristin Kjærvoll -  Ph.d. stipendiat

Hege Kristin Kjærvoll - Ph.d. stipendiat

"Sammen redder vi liv" er en nasjonal dugnad som er initiert av Helse- og omsorgsdepartementet, og som koordineres av Helsedirektoratet. Formålet med dugnaden er å øke overlevelsen og redusere varige funksjonstap ved hjertestans og andre tidskritiske akuttmedisinske tilstander utenfor sykehus (som hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlige skader). For å oppnå dette har helsemyndighetene invitert til en dugnad der offentlige, private og frivillige organisasjoner kan delta. Det er startet opp eller planlagt flere delprosjekter, bl.a. førstehjelpsopplæring i skoler, til eldre, til minoriteter, ulike tekniske hjelpemidler som bl.a. apper, forbedringer i 113-sentraler, oppfølging av førstehjelpere osv.

Det er ønske om å gjøre forskning på effekten av "Sammen redder vi liv". Områder som ønskes kartlagt er effekten av opplæring til ulike befolkningsgrupper, hvordan det påvirker pasientbehandling og -utfall, kostnads-nytte-analyser osv. RAKOS har ansatt Hege Kristin Kjærvoll i et Ph.d. stipendiat, og hun vil jobbe tett med Helsedirektoratet, og ulike delprosjekter og fagrådet i Sammen redder vi liv. Stipendiatstillingen skal knyttes til et doktorgradsprogram ved et norsk universitet, og det blir oppnevnt veiledere fra anerkjente forskningsmiljøer i Norge.


Sist oppdatert 30.04.2024