Førstehjelpere

Har du vært i en førstehjelpssituasjon? Å havne i en førstehjelpssituasjon kan være en tøff opplevelse. Når ambulansen har kjørt, står du gjerne igjen med mange tanker og spørsmål. Vi tilbyr samtale med erfarent helsepersonell. Tilbudet gjelder førstehjelpere fra hele landet.

Kontakt

Ring oss på telefon: 02415.

Ved spørsmål om tilbudet, ta kontakt med Anne Friis Thommassen. 
E-post: anne.friis.thommassen@sus.no

Kvinne utfører brystkompresjoner på person som ligger på bakken.

Førstehjelper gir hjerte-lunge-redning. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

Hva går tilbudet ut på?

Tilbudet består av samtale med erfarent helsepersonell. Her gjennomgår vi hendelsen sammen med deg og du kan få svar på spørsmål. Vi har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Vi har foreløpig kun fysiske lokaler i Stavanger og Gjøvik. Dersom du bor i andre deler av landet eller av andre grunner ikke ønsker å komme inn til en fysisk samtale, kan vi tilby oppfølgingssamtale via Teams (eventuelt telefon). Tilbudet gjelder deg som har vært til stede eller utført førstehjelp ved en alvorlig hendelse. Det kan for eksempel være en hjertestans, en alvorlig ulykke eller selvmord/selvmordsforsøk.

Dersom du har vært til stede ved en hjertestanshendelse, og du vet at pasienten døde, er det nyttig å vite at bare 1 av 6 hjertestanspasienter overlever. Selv med god hjerte- og lungeredning er det mest vanlig at pasienten dør. Det er mange faktorer som spiller inn på utfallet til pasienten. Hvor stor sjansen er for å overleve er avhengig av om noen var til stede da pasienten fikk hjertestans, hvor lang tid det tok før ambulansen kom, om pasienten hadde andre underliggende sykdommer m.m. Det er også svært vanskelig å påføre alvorlig skade ved hjerte- og lunge-redning, selv om man f.eks. brekker ribbein. Det viktigste er at man gjør så godt man kan.

Ambulansepersonell gir førstehjelp til person på bakken. Kvinne står alene og ser på.

Ambulansepersonell har ankommet og gir avansert hjerte-lunge-redning til pasienten. Førstehjelper står alene. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

Tøft å være førstehjelper

Det å ha ringt 113 er også en viktig del av å utføre førstehjelp. For deg som ikke klarte å hjelpe, skal du vite at det ikke er uvanlig at man kan bli handlingslammet i en akutt situasjon. Selv erfarent helsepersonell kan oppleve dette hvis de havner uforberedt i en førstehjelpssituasjon. Særlig tøft er det å være førstehjelper overfor familie, venner eller bekjente. Enten du var i en førstehjelpssituasjon der du ikke klarte å hjelpe, eller det var andre tilstede som tok ansvaret, kan det være tøft å være vitne til at noen er alvorlig syk eller skadet.  

Det er ikke uvanlig å ha mange tanker og gruble etter å ha vært i en førstehjelpssituasjon. Mange har fått sterke inntrykk som kan være plagsomme i ettertid, spesielt sanseinntrykk som syn og hørselsinntrykk. Man kan bekymre seg for hvordan det gikk med pasienten og noen kjenner gjerne på skyldfølelse over å ikke ha gitt god nok førstehjelp. Noen kan også oppleve søvnvansker, gjenopplevelse av hendelsen, angst, konsentrasjonsvansker, vekttap og problemer med å fungere i hverdagen. Andre personer opplever at følelsene er fraværende, ​og at de ikke «tar det inn over seg».​ Alt dette er normale reaksjoner på en «unormal» hendelse.

Ønsker du noen å snakke med? 

Du trenger ikke ha noen av disse plagene for å få en samtale med oss. Mange førstehjelpere vil ha nytte av å gjennomgå en slik hendelsen sammen med fagpersonell. Det er likevel ikke slik at alle har behov for oppfølging etter en førstehjelpshendelse. For noen kan også tanker og følelser komme etter hvert. Men dersom du ønsker noen å snakke med kan du ta kontakt med oss. Det er aldri for sent å ta kontakt.

Tilbudet er gratis og vi har taushetsplikt.

Kontakt

Ring oss på telefon: 02415​.

Ved spørsmål om tilbudet ta kontakt med Anne Friis Thommassen.
E-post: anne.friis.thommassen@sus.no

Ved behov for akutt hjelp ring medisinsk nødtelefon 113
Hvis det haster litt ring legevakten 116117

Les mer om oppfølging av førstehjelpere her

 
 


Sist oppdatert 30.04.2024