Video: Oppfølging av førstehjelpere

Publisert 02.11.2021
Sist oppdatert 01.09.2023
Ambulansepersonell gir førstehjelp til person på bakken. Kvinne står alene og ser på.

Ambulansepersonell har ankommet og gir avansert hjerte-lunge-redning til pasienten. Førstehjelper står alene. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

Å havne i en førstehjelpssituasjon kan være en tøff opplevelse. Når ambulansen har kjørt står du gjerne igjen med mange tanker og spørsmål. RAKOS tilbyr samtale med erfarent helsepersonell der vi sammen kan gjennomgå hendelsen og du kan få svar på eventuelle spørsmål. Tilbudet er landsdekkende.
 
Nytt telefonnummer for tilbudet er: 02415.
 
RAKOS har i samarbeid med Norsk Førstehjelpsråd laget en informasjonsfilm om dette tilbudet:
 

Video

Oppfølging av førstehjelpere
Oppfølging av førstehjelpere 
  

Mer informasjon

For førstehjelpere: Førstehjelpere - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)
For helsepersonell: Oppfølging av førstehjelpere - Helse Stavanger (nhn.no)
 

For spørsmål om selve tilbudet

Anna Moe Øvstebø
Prosjektleder Oppfølging av førstehjelpere, Stavanger universitetssjukehus
Tlf.: 986 11 155
E-post: anna.marie.moe.ovstebo@sus.no 

Conrad Bjørshol
Seniorforsker og overlege i anestesi, Stavanger universitetssjukehus
Tlf.: 997 33 818
E-post: conrad.bjorshol@sus.no 
 

For spørsmål eller informasjon om Norsk Førstehjelpsråd sitt arbeid

 
Thomas Berg Green
Daglig leder Norsk Førstehjelpsråd
Seniorrådgiver NAKOS
Tlf.: 24 02 22 20 (Direktevalg 1)
E-post: Thomas@norskforstehjelpsrad.no