Oppfølging av førstehjelpere - status juli 2021

Godt i gang med oppfølging av førstehjelpere.

Publisert 20.08.2021
Sist oppdatert 19.06.2023

​​

Førstehjelpere.jpg


Oppfølging av førstehjelpere er et helt nytt konsept der personer som har utført livreddende førstehjelp (f.eks. HLR) eller vært til stede ved en bevisstløs pasient, får oppfølging av det offentlige helsevesenet. Prosjektet startet opp i november 2020, og har til nå hatt til sammen 40 førstehjelpere innom. Dette er personer som har opplevd situasjoner med hjertestans, HLR, alvorlige skader, selvmord o.l.

Mennesker fra alle samfunnslag har vært innom, både unge og gamle. Det er også stor variasjon i tid siden hendelsen, alt fra få dager til mange tiår. De fleste kommer alene, mens noen foretrekker å møte sammen med andre som også var med i den samme hendelsen. Noen synes også det er godt å ha med seg en som står dem nær, f.eks. en ektefelle. Vår erfaring er at mange har sterke sanseinntrykk, både syn, hørsel og lukt. Dette har preget dem i lang tid etterpå. Selv om de fleste gjerne utad ser ut til å ha taklet hendelsen bra, er det en stor lettelse for mange å få snakke om opplevelsen sammen med erfarent helsepersonell.

Mange av førstehjelperne har spørsmål av medisinsk art. Derfor bruker vi mye av tiden på å svare på spørsmål. Det meste skaper mange bekymringer, men kan være enkelt å svare på. Noen lurer på om hjertestans er arvelig, man kan undre seg over noe ambulansepersonellet gjorde eller ikke gjorde, eller hva som er riktig å gjøre i spesielle situasjoner.

Mange sitter igjen med en følelse av skyld eller skam over å ikke ha gjort god nok førstehjelp, spesielt der pasienten ikke overlevde. Da er det greit å få vite at 5 av 6 hjertestanspasienter dør, selv om man gjør god HLR. Hvis pasienten dør så kan det skyldes veldig mye annet, og det kan hjelpe å få høre dette fra fagfolk.

Noen tenker mye på om pasienten overlevde eller ikke, uten mulighet til å finne svaret. Da tilbyr vi å sjekke utfallet til pasienten (overlevelse eller ikke). Dersom pasient eller pårørende samtykker, formidler vi utfallet til førstehjelperen. De fleste som kommer til oss vet derimot allerede utfallet. Hele 2/3 av dem vi har snakket med er pårørende til pasienten. Dette er ikke overraskende da 2/3 av alle hjertestans utenfor sykehus skjer i hjemmet.

Vi synes det er best å gjennomføre oppfølgingen ved personlig oppmøte i våre lokaler i Hillevågsveien 8 i Stavanger. Foreløpig har vi kun kontorer her i Stavanger, men vi tilbyr likevel oppfølging til førstehjelpere fra hele landet.  For dem som bor langt unna eller som av andre grunner, ikke ønsker å komme inn til samtale, f.eks. pga. korona, tilbyr vi oppfølging via Teams eller telefon.

Vi arbeider med å spre tilbudet til alle helseforetakene i landet med tilhørende lokale kontorer. AMK Innlandet har allerede startet et tilsvarende prosjekt i samarbeid med oss på RAKOS, og vil offisielt starte over sommeren. Det er vi veldig glade for. I tillegg samarbeider vi med AMK Haugesund som kan henvise førstehjelpere til RAKOS. Vi håper å få med flere helseforetak i tiden fremover.

Vi har hatt mye omtale i media det siste halve året. Her er linker til noen av nyhetene:

  • Sykepleien.no: Etter å ha gitt hjerte- og lungeredning til datteren, trengte Elisabeth 
    hjelp selv (sykepleien.no)

 

 

Oppfølging av førstehjelpere

Oppfølgingstilbud som gis til alle som har vært til stede eller som har gitt førstehjelp til en bevisstløs person. Dette vil ofte være hjertestans-situasjoner, men også andre alvorlige ulykker og skader.

Lokale kontorer i Stavanger, men kan følge opp førstehjelpere fra hele landet.

Oppfølgingstilbudet gis til både lekfolk, helsepersonell som utfører førstehjelp utenfor arbeidstiden og akutthjelpere.

Tilbudet innbefatter:

  • Samtale om hendelsen sammen med helsepersonell.
  • Informasjon om utfallet til pasienten. Informasjon om utfall vil kun meddeles dersom pasient eller pårørende samtykker til det.

 

Førstehjelpertelefon: 02415.

Ved behov for akutt hjelp ring medisinsk nødtelefon 113.

Hvis det haster litt ring legevakten 116117.

For mer informasjon sjekk ut vår nettside: sus.no/rakos-forstehjelp