Seminar for oppfølging av førstehjelpere

RAKOS arrangerte seminar for oppfølging av førstehjelpere.

Publisert 11.11.2022
Sist oppdatert 16.01.2023
Flere personer samlet rundt et bord.

Brukerrepresentant Eli Bentsen forteller om erfaringen som førstehjelper

​​​​Verdens første seminar om oppfølging av førstehjelpere ble arrangert  1. november av RAKOS. Det var deltakere fra hele Norge (Stavanger, Førde, Gjøvik og Oslo)  og flere foredragsholdere som er eksperter i  etikk, psykologi og oppfølging.  

Her er en lenke til prosjektet: 
https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/regionalt-akuttmedisinsk-kompetansesenter-i-helse-vest-rakos/prosjekter/oppfolging-forstehjelpere.

​​I dag gjennomføres oppfølging i Stavanger og Gjøvik, mens det planlegges oppstart i Førde og Oslo i løpet av kort tid. 

Til nå har om lag 200 personer benyttet seg av tilbudet.

Vi gjennomfører flere samtaler og sørger for forskning, kvalitetssikring og nettverkets bygging i oppfølgingsprosjektet. Helse Vest har gitt mandat til RAKOS for prosjektet.​