RAKOS Poster på EUSEM 2023

RAKOS v/Nedim Leto presenterte poster på European Emergency Medicine Congress i Barcelona 17-20 september

Publisert 04.10.2023

Mann står forann TV skjerm

Nedim Leto

RAKOS med Nedim Leto presenterte mandag 18.09 biresultater fra sitt nyeste forskningsprosjekt om AMKs rolle i den akutte slagkjeden. 

Studien viste at pasienter med ikke-typiske hjerneslagssymptomer i mindre grad gjenkjennes av AMK. De har også høyere tidsbruk prehospitalt, noe som leder til forsinket ankomst til sykehus. Resultatene påpeker viktigheten av at AMK også er bevisst på at pasienter som ikke presenterer med FAST symptomer kan ha hjerneslag. Det må utvikles nye effektive screeningverktøy for også å fange denne pasientgruppen.


Poster: Poster EUSEM 2023 Barcelona submission_pdf.pdf