Oppfølging Førstehjelpere. Brann og Redning

RAKOS har startet et helt nytt tilbud til befolkningen der førstehjelpere kan få oppfølging i regi av det offentlige helsevesenet. Brann og redning kan spille en viktig rolle for å nå ut til førstehjelpere slik at de kan få den oppfølgingen de behøver.

Publisert 12.11.2021
Sist oppdatert 07.09.2023

Se link nedenfor til artikkel i Brannmannen

Oppfølging av førstehjelpere Brannmannen 3. utgave 2021