Nasjonalt seminar om oppfølging av førstehjelpere

For andre år på rad har RAKOS arrangert seminar om oppfølging av førstehjelpere.

Publisert 03.10.2023

Tre damer sitter ie en halvsirkel

Simulering av case. Fra venstre Kristina Reilstad RAKOS, Kathrine Svendsgård AMK Bodø og Mari Longva Hanssen AMK Ålesund

For andre år på rad har RAKOS arrangert seminar om oppfølging av førstehjelpere. 
Det var 18 deltakere tilstede, pluss to som deltok på Teams. Det var deltakere fra Stavanger, Gjøvik, Ålesund, Trondheim og Bodø. Det ble gitt foredrag om hvordan drive oppfølging, hvordan informere om det lokalt, håndtering av sorg, og hvordan man kan komme i gang i eget helseforetak. Det ble gjennomført flere simuleringer der deltakerne måtte utføre oppfølgingssamtaler med "førstehjelpere" i ulike situasjoner (som hjertestans, ulykker og selvmord). Deltakerne viste stort engasjement og RAKOS håper oppfølging vil bli etablert i enda flere helseregioner.