Innovasjonsprisen 2023

Rakos og prosjektet Oppfølging av førstehjelpere fikk tildelt Innovasjonsprisen for 2023 fra Det medisinske fakultet ved UIB.

Publisert 24.05.2024
Sist oppdatert 13.06.2024
Tekst
En skjerm med en presentasjon
Anna Marie Moe Øvstebø, RAKOS

Det var stor interesse for prosjektet, både fra forskere, fakultetsledelsen og ledelsen på HUS.

Les mer om prisen her: K1-Nytt UiB