Førstehjelpshjelperen

Artikkel i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening

Publisert 17.06.2024
En mann med briller

Førstehjelpshjelperen

I siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening var det en artikkel om "Førstehjelpshjelperen". Dette er et intervju med seniorforsker Conrad Bjørshol fra RAKOS om oppfølging av førstehjelpere, der han forklarer hvordan 90 minutter med oppfølging kan gi førstehjelpere en bedre fremtid. 

 

Artikkelen ligger gratis på nett, og kan leses her: https://tidsskriftet.no/2024/06/aktuelt-i-foreningen/forstehjelpshjelperen