Felles regionalt prosjekt – Kompetansestrategi ambulansetjenesten

Prosjektet er et initiativ fra Helse Vest med bakgrunn i et ønske om å sikre en robust og god kvalitativ ambulansetjeneste.

Publisert 18.02.2022
Sist oppdatert 03.02.2023

 English ​version​​

To ambulanser

Ambulansetjenestene må være rustet til å møte et langsiktig behov hos befolkningen. De faglige kompetansekrav for bemanning av ambulanser er av myndighetene definert i akuttforskriften. Akuttforskriftens ordlyd tillater i dag et relativt vidt spenn i kompetanse og de fleste ambulansetjenester har et krav til kompetanse som overstiger dette. 


Prosjektet er delt opp i tre faser:

Kompetansestrategi Ambulansetjenesten.jpg


Fase 1 var en kartleggingsfase ble avsluttet februar 2022. Her ble det utarbeidet en systematisk oversikt over kompetansenivåer og interne kurs.​

Fase 2 har til hensikt å danne anbefalinger om fremtidige kompetansekrav og oppgaver for ambulansetjenestene. I mandatet fra Helse Vest pekes det på at flere yrkesgrupper har et ønske om å arbeide i ambulansetjenesten. Det dreier seg om ​ambulansearbeidere, paramedisinere, nasjonal paramedicutdanning (videreutdanning) og sykepleiere med autorisasjon som ambulansepersonell eller fagbrev. Det er behov for å etablere en felles kompetansestrategi i Helse Vest som kan ivareta dagens kompetansebehov i ambulansetjenestene og fagets utvikling. Mandatet fremhever et behov for å avklare ambulansetjenestens rolle sammen med kommunene i avgjørelser om hvilke pasienter som trenger videre behandling og sykehusinnleggelse.