Hjertestansregister for Helse Stavanger

Hjertestansregisteret er en oversikt over alle personer som er forsøkt gjenopplivet.

Hjertestansregister

Formålet med registeret er å monitorere helsehjelpen til hjertestanspasienter både utenfor og inne på sykehus, samt bidra til en forbedring i behandlingen av denne pasientgruppen. Dette kan oppnås ved at data fra registeret brukes til kvalitetsforbedring og forskning relatert til diagnostisering og behandling av hjertestans.

Registeret bruker antall rapporterende helseforetak, andel pasienter som får hjertelungeredning HLR før ankomst ambulanse og antall pasienter som overlever mer enn 20 minutter og 30 dager som kvalitetsindikatorer. Overlevelse etter hjertestans er en internasjonal anerkjent indikator for kvalitet på hele den prehospitale akutte behandlingskjeden. 

Pre-hospitalt hjertestansregister for Helse Stavanger har fungert lenge, og fra januar 2019 ligger ansvaret for hjertestansregisteret i Helse Stavanger  under RAKOS. Vi har 2 ansatte i 20% og 30 % stillinger som administrerer registeret for hjertestans både innenfor og utenfor sykehus.


​​Sist oppdatert 30.04.2024