VR i simuleringsbasert læring

Bruken av VR i simuleringsbasert læring er blitt mer utbrett i helsevesenet og med de rette læringsmålene treffer metoden godt i flere fagfelt. Det er allerede startet et nasjonalt nettverk for VR-simulering og de har kommet langt i bruken av VR-simulering i Klinikk psykisk helsevern, Akutt og intensiv avdeling.

​​

Nasjonalt nettverk for VR-simulering

Det er allerede startet et nasjonalt nettverk for VR-simulering og de har kommet langt i bruken av VR-simulering i Klinikk psykisk helsevern, Akutt og intensiv avdeling.
Les mer om arbeidet og det nasjonale nettverket for VR
VR
Sist oppdatert 01.12.2022