Scenarioverktøy - Somatisk

Forklaringer til scenarioverktøy.

Publisert 16.11.2022
Sist oppdatert 01.02.2024

Det anbefales sterkt å bruke Adobe Reader for å lage scenarioer i denne interaktive PDF'en. Du kan laste Adobe Reader her.

Det vil også komme rene digitale verktøy etterhvert, men i første omgang bruker vi interaktiv PDF i A4 format. Dette gjør det enkelt å fylle ut digitalt eller for hånd, lagre og printe ut. 

For å få best utbytte av mulighetene som ligger i interaktiv PDF anbefaler vi at du bruker Adobe Reader og ikke nettleseren din.​

 

Skjermdump av scenarioverktøy som viser bakgrunn for simulering

Bakgrunn (behov) for simulering: 

A​ll simulering bør ta utgangspunkt i et konkret behov. Eks. innføring av nye verktøy, med utgangspunkt i avviksmeldinger, innspill fra samfunnet osv.​​​

 

Skjermdump av scenarioverktøy som viser teksten kategori

Kategori: 

Medisinsk, psykiatri, etikk, kirurgi etc

 
Skjermdump av scenarioverktøy som viser teksten tema

Tema:

Akutt blødning, kommunikasjon etc

 Skjermdump av scenarioverktøy som viser teksten læringsmål

Læringsmål:

3-4 konkrete læringsmål. Det bør i alle scenarier være noen ikke-tekniske ferdigheter (eks teamledelse, rollefordeling, closed loop kommunikasjon osv). Dersom noen yrkesgrupper har egne læringsmål som skal oppnås (eks. LIS), er det fint å ta de med.Skjermdump av scenarioverktøy som viser teksten miljø

Miljø:

Hjemmemiljø? Akuttmottak? Operasjon? Venterom?
 
 
 
Skjermdump av scenarioverktøy som viser teksten markør/simulator

Markør / Simulator:

Simulator, klær, sminke. Se eget skjema.
​​
 
 
 
Skjermdump av scenarioverktøy som viser teksten medikamenter

Medikamenter:

IV-væske, antibiotika, smertestillende etc.​

 
Skjermdump av scenarioverktøy som viser teksten utstyr/dokumenter

Utstyr / Dokumenter:

Monitor, hjertestarter, IV-stativ, innkomstjournal
 
 
 
 

Skjermdump av scenarioverktøy som viser teksten informasjon til fasilitator og evt. operatør

Informasjon til fasilitator og evt. operatør: 

Skriv informasjon som er viktig for fasilitatoren og evt. operatøren å vite om. 
 
  • Hvilke deltakere (kompetanse) trenger deltakerne. 
  • Er deltakerne mono- eller flerprofesjonelle. 
  • Hvordan er scenariet tenkt å utvikle seg (skal pasientens tilstand forverres, evt. forbedres). 
  • Hvor lenge har fasilitator sett for seg at scenariet varer. 
  • Hvilke tiltak gir bedring. ​
 
 
Skjermdump av scenarioverktøy som viser teksten informasjon til deltakere

Informasjon til deltaker (ISBAR):

Gi deltakerne den informasjonen de ville hatt tilgang på i en reel situasjon. Strukturer gjerne rapporten etter verktøyet ISBAR som er anbefalt i pasientsikkerhetsprogrammets «tidlig oppdagelse og rask respons av forverret somatisk tilstand. 
Se video her (Kompetansebroen.no)

 
 
 
Skjermdump av scenarioverktøy som viser teksten tips til deltakerne (cues)

Tips til deltakerne:

Dersom simuleringen ikke går den veien det var tenkt, kan det komme innspill som setter deltakerne på rett spor (eks. et blodsukkersvar, en telefon fra lab, en beskjed fra pårørende etc.)
 
 
 
Skjermdump av scenarioverktøy som viser teksten forventede tiltak/kritiske hendelser

Forventede tiltak / Kritiske hendelser:

Hvilke tiltak er det forventet at deltakerne utfører.
Er det noen spesielle øyeblikk underveis i scenariet du som fasilitator må følge ekstra godt med på (Hva skal du se etter). Eks. handover, fange opp fallende bevissthet. 
​​​​