Om RegSim Vest

Publisert 25.05.2022
Sist oppdatert 14.12.2022
Regsim Vest
HISTORIKK
I 2017 etablerte styret i Helse Vest et prosjekt for en regional koordinerende enhet for simulering og ferdighetstrening, RegSim (sak 24/17). Ansvaret for RegSim ble delegert til Helse Stavanger HF som igjen delegerte videre til sitt simuleringssenter, stiftelsen SAFER. Høsten 2019 bestemte styret i Helse Vest at RegSim skulle gå fra prosjekt til ordinær drift fra og med januar 2020 (referat regional fagdirektør møte 14.03.19, saksnr. 1/19).

VISJON
Vi skal øke kompetanse og kvalitet i helsetjenesten gjennom simulerings-basert trening

ORGANISERING
RegSim Vest består av lokale RegSim koordinatorer fra de fem helseforetakene i HV og en koordinerende stab i Helse Stavanger. Dette gir grunnlaget for samarbeid i regionen for felles utveksling, utvikling og koordinering av simulerings-baserte aktiviteter. RegSim Vest rapporterer til styringsgruppen i Helse Vest.
RegSim Vest er den regionale koordinerende enheten for ferdighetstrening og simulering. Dette innebærer at RegSim Vest:

1. Veileder og støtter helseforetakene i etablering av infrastruktur og system for simulering og ferdighetstrening.

2. Utvikler simuleringskompetanse slik at simulering og ferdighetstrening blir utført med høy kvalitet.

3. Kartlegger og rapporterer om ferdighets- og simuleringstrening i regionen.

4. Sørger for utveksling og deling av kunnskap og erfaring på tvers av foretakene i HV.

5. Standardiserer opplæring og utdanningsaktiviteter som kan styrke og forene fagmiljøene.

6. Bidrar til monitorering, evaluering og forskning i forbindelse med ferdighets- og simuleringstrening i hvert enkelt HF.

7. Samarbeider med andre enheter og nettverk for å bygge helhetlige lærings- og kompetanseløp (f.eks. RegUT, e-læringsteam, osv.)

8. Samarbeider med akademiske institusjoner og andre relevante aktører.

9. Er en aktiv deltaker og pådriver i nasjonale og internasjonale nettverk for simulering og ferdighetstrening.

​​​​​​​ 

Ansatte

​  ​

Sigrun Anna Qvindesland

 

Leder RegSim Vest​
sigrun.anna.qvindesland@sus.no
+47 90 19 02 47

 

Christian Søreide
 
Spesialkonsulent Regsim
christian.soreide@sus.no
Hilde Klippen Hetland
 
Spesialkonsulent Regsim/SAFER​
hilde.klippen.hetland@sus.no

 

Sigrid Steinnes

 

Spesialkonsulent Regsim/ 
​Ferdighetssenterkoordinator Helse Stavanger

​​

Pål Andre Hegland

Pål Andre Hegland

Rådgiver Kompetanse og utdanning
Koordinator Helse Førde
 

 

 

Christine Falck Moore

Christine Falck Moore
Overlege Lassa
christine.falck.moore@sus.no
+47 98 45 00 06 ​Martin Johan Anders Johansson


Rådgiver Utdanningsavdelingen,
Koordinator Helse StavangerEn mann med skjegg

 
Rådgiver Kvalitet og pasientsikkerhet 

Ragnhild Findal Manger


Rådgiver Ferdighetssenteret
Eirik Klykken Johnsen
 
Anestesisykepleier Avd. for SOP/DKS/ANESTESI

Pål Morten Mellemstrand-Paulsen
 

 

Christine Falck Moore

 

Overlege Lassa

+47 98 45 00 06 ​

 

Besøk hjemmesiden vår

Se mer hva vi gjør
RegSim Vest